Laukos
Lauku sēta

Sertificēšanas prasības zirgiem 0

Foto – Shutterstock

Jautājums. Vēlamies iegūt šķirnes kumeļus. Vai ķēvei jābūt sertificētai? ANNA BAUSKAS NOVADĀ

Zemkopības ministrijas Lauku attīstības atbalsta departamenta direktora vietniece Biruta Ingiļāvičute atbild, ka valstī nav prasības sertificēt ķēves, bet obligāti jābūt sertificētiem vaislas ērzeļiem.

Atbalstu par ciltsdarba īstenošanu zirgkopības nozarē piešķir saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumu Nr. 247 “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai” 14. punktu. Lai saņemtu atbalstu par pārraudzības ganāmpulkā esošu tīršķirnes vaislas ķēvi un ciltsgrāmatā ierakstītu tīršķirnes vaislas ķēvi, tai jābūt lecinātai ar sertificētu ērzeli. Atbalstu par ērzeļiem un kumeļiem piešķir atbilstīgi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumu Nr. 1524 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībā” 2.5. apakšnodaļu.

Latvijā ciltsdarba pasākumus īsteno divas šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas atbilstīgi Latvijas šķirnes zirgu ciltsdarba programmai 2016.–2026. gadam. Sertificētu vaislas ērzeļu atlasi veic šķirnes dzīvnieku audzētāju organizāciju ciltsdarba speciālisti. Valsts atbalstu zirgkopībā administrē šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas.

LA.lv