Laukos
Lauku sēta

Sestdien atklās mežapīļu medību sezonu0


Foto – Kate Šterna
Foto – Kate Šterna

Šīs nedēļas nogalē, 12.augustā plkst.16 Latvijā tiks atklāta ūdensputnu medību sezona. Saskaņā ar Medību noteikumiem sezonas sākumā – no 12.augusta līdz 14.septembrim – ūdensputnu medības būs atļautas trešdienās, sestdienās un svētdienās, bet no 15.septembra līdz 30.novembrim – katru dienu.

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās var būt noteikti arī citi medību termiņi.

Kā liecina Valsts meža dienesta (VMD) dati, 2016./2017. gada medību sezonā mednieki kopā nomedīja 17 000 ūdensputnu, tajā skaitā – 14 000 meža pīļu.

VMD arī norāda, ka medniekiem pirms došanās uz medību vietu ieteicams ne tikai atkārtot drošības noteikumu prasības, bet arī painteresēties par konkrētās medību platības tiesisko statusu un ierobežojumiem tās izmantošanai ūdensputnu medībās.

Biežāk konstatētie pārkāpumi ūdensputnu medībās ir pusautomātisko šaujamieroču izmantošana, kuru patrontelpas un magazīnas (patronu padošanas mehānisma) kopējā ietilpība ir lielāka par trim patronām, motorizētu braucošu ūdens transportlīdzekļu izmantošana medībās, medības bez mednieka sezonas kartes, svina munīcijas lietošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. Kā arī bieži ir drošības prasību pārkāpumi: pielādēta medību šaujamieroča pārvadāšana, medījamo ūdensputnu šaušana, kad tie atrodas uz ūdens, ūdensputnu medībās no laivas “uz celšanu” – medību šaujamieročus lieto divi un vairāk no laivā esošajiem medniekiem.

Saskaņā ar Medību likumu publiskajās ūdenstilpēs un to tauvas joslā medījamos ūdensputnus atļauts medīt bez saskaņojuma ar medību tiesību lietotāju, kura medību iecirknī atrodas attiecīgā ūdenstilpe.

Medību noteikumos ir noteikta kārtība, kādā mednieki apkopo informāciju par nomedītajiem ūdensputniem ( līdz sugas līmenim) un iesniedz to Valsts meža dienestā. Tomēr jāatgādina, ka, medījot individuāli publiskajās ūdenstilpēs, mednieks pats reģistrē nomedītos ūdensputnus (identificējot līdz sugas līmenim) nomedīto dzīvnieku reģistrācijas žurnālā vienas dienas laikā pēc medībām un mēneša laikā pēc medību sezonas beigām apkopoto informāciju iesniedz Valsts meža dienestā.

LA.lv