Laukos
Dārzeņi un augļi

Padoms zemniekam. Sīpolu aizsardzība pret nezālēm0

Foto no Agro Tops arhīva.

2018. gadā lietošanai sīpolos ir reģistrēti 16 herbicīdi, astoņi glifosāti, divi graminicīdi. Šos līdzekļus ir svarīgi lietot pareizi – īstajā laikā un secībā.

No reģistrētajiem 16 herbicīdiem divi – Activus 330 EC un Stomp SC – faktiski ir analogi, jo satur vienu darbīgo vielu (pendimetalīnu), kaut gan atšķirīgā daudzumā.

Ir reģistrēti astoņi glifosāti: Barbarian Biograde 360 š.k., Barbarian Hi-Aktiv š.k., Barbarian Super 360, Clinic Up, Gallup Super 360, Klean G, Master Gly un Monosate G. Ārzemēs glifosātus sīpolos lieto vienu divas dienas pirms uzdīgšanas, lai noņemtu visas sīkās līdz tam brīdim sadīgušās nezāles. Tas ir efektīvāks pasākums nekā selektīvo herbicīdu lietošana. Diemžēl Latvijā visi šie līdzekļi saskaņā ar etiķeti ir lietojami 48 stundu laikā pēc sējas, kad lauks tāpat vēl ir tīrs no nezālēm un šādai apstrādei nav jēgas. Tas nozīmē, ka praktiski (un legāli) neviens no šiem līdzekļiem sīpolos nav lietojams. (Šī nav Valsts Augu aizsardzības dienesta (VAAD) ierēdņu neizdarība, bet ražotājfirmu reģistrēts lietojums. Glifosāti pārsvarā ir paredzēti nezāļu iznīcināšanai, audzējot graudaugus ar bezaršanas tehnoloģiju un tiešo sēju rugājos, bet sīpolus, īpaši no sēklām, tā neaudzē.)

Reģistrēti arī divi graminicīdi (līdzekļi pret viendīgļlapjiem) – Agil 100 EC un Zetrola.

Cīņai pret dīvdīgļlapju nezālēm šogad ir pieejams nedaudz vairāk līdzekļu nekā iepriekšējos gados, bet ir svarīgi lietot tos pareizi, proti – īstajā laikā un secībā.

Vislabāk būtu vēl pirms sezonas sākuma, tūlīt pēc jaunā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu (AAL) saraksta publicēšanas pašiem sastādīt ja ne pilnu augu aizsardzības plānu, tad vismaz herbicīdu lietošanas plānu tieši tiem laukiem, kur audzētājs plāno šogad audzēt sīpolus.

Kas jāņem vērā, plānojot herbicīdu lietošanu?

Nezāļu botāniskais sastāvs. Herbicīdu izvēle un lietošana ir atkarīga no nezāļu botāniskā sastāva konkrētajā laukā, un vislabāk to zina pats audzētājs (un viņa kaplētāji). Kā zināms, selektīvie herbicīdi ir efektīvi tikai pret noteiktām nezāļu sugām, tieši tādēļ pēc 20 gadu ilgas Stompa (pendimetalīna) lietošanas dārzeņu laukos tik ļoti savairojās kumelīte (Matricaria perforata).

Darbīgā viela. Svarīgi ir arī ņemt vērā herbicīda darbīgo vielu. Ļoti bieži zemnieki, apmainoties pieredzē ar ārzemju kolēģiem, pieraksta tikai līdzekļa tirdzniecības nosaukumu un pēc tam sūkstās, ka tas nav pieejams Latvijā, vai pat nelegāli ved to no Polijas vai citām kaimiņvalstīm, nemaz nezinot, ka Latvijā ir reģistrēts un pieejams to pašu vielu saturošs līdzeklis ar citu nosaukumu. Līdzekļa lietojumu un efektivitāti ietekmē arī darbīgās vielas daudzums līdzeklī, tas jāņem vērā, izvēloties vienreizēju lietošanas devu.

Īstie brīži.
Ir svarīgi lietot katru līdzekli tieši tājā brīdī, kad tas ir visvairāk efektīvs pret nezālēm un vismazāk bīstams kultūraugiem. Piemēram, graminicīdus ir vērts lietot, kad viendīgļlapjiem jau ir izveidojusies pietiekama lapu virsma, lai iespējami vairāk darba šķidruma nonāktu uz lapām, nevis uz augsnes. Vienlaikus ir svarīgi paveikt šīs apstrādes līdz cerošanas fāzes beigām, kamēr lapu rozete ir plakana un to labi pārklāj darba šķidrums. Vēlāk jau sacerojušās nezāles sliktāk uzņem darba šķidrumu, tāpēc apstrādes ir maz efektīvas. Divdīgļlapju nezāles vislabāk uzņem darba šķidrumu dīgļlapu fāzē, kad to lapas ir izvietotas horizontāli un darba šķirdums no tām nenotek. Vēlāk, kad ir attīstījušās īstās lapas, tās ir izvietotas vairāk vai mazāk slīpi, tāpēc lielākā daļa darba šķidruma notek zemē. Sugām ar plūksnainām lapām – kumelītēm (Matricaria perforata), matuzālei (Fumaria officinale), pelašķiem (Achillea spp.) – pēc īsto lapu izveidošanās faktiski viss darba šķidrums iztek lapām cauri un neatstāj nekādu efektu.

Kultūrauga attīstības stadija.
Svarīgi ir arī ņemt vērā paša sīpola attīstības fāzi. Visi herbicīdi ir vairāk vai mazāk toksiski arī sīpoliem, tāpēc tos vajadzētu lietot tieši tad, kad tie vismazāk bojā sīpolus. Jo mazāks augs, jo jutīgāks tas ir, bet vienlaikus tas uzņem mazāk darba šķidruma.

Deva. Vēl viens svarīgs faktors ir pareizi noteikta deva. Nereti zemnieki izvēlas augstāko reģistrēto devu, cerot uz lielāku efektu, bet no tās cieš arī paši sīpoli, it sevišķi sētie. Daudziem līdzekļiem pareizāka būtu dalītā lietošana, ik pēc 4–6 dienām apsmidzinot lauku ar nelielu līdzekļa devu. Šāds paņēmiens labāk iztīra lauku no jaunām, nupat sadīgušām nezālēm un mazāk kaitē pašiem sīpoliem. Diemžēl ražotājfirmas nereģistrē šādu lietojumu, kaut gan viņu pārstāvji to mēdz ieteikt. Savukārt Latvijas normatīvie akti prasa līdzekļa lietošanu tikai saskaņā ar etiķeti un neatļauj ne tikai paaugstināt devu, bet arī to samazināt.āņem vērā, ka ražotājfirmu aprakstos līdzekļa efektivitāte pret noteiktām nezāļu sugām nereti ir norādīta augstākai devai, nekā firma rekomendē to lietot sīpolos.

Laika apstākļi arī ļoti lielā mērā ietekmē līdzekļa efektivitāti. Katram līdzeklim ir noteikts savs bezlietus periods, un tas jāņem vērā, plānojot smidzinājuma veikšanu. Pendimetalīnu saturošus augsnes herbicīdus Stomp SC un Activus 330 EC dažkārt var smidzināt pat lietus laikā, bet ir bijuši arī gadījumi, kad spēcīgi nokrišņi ieskalo darbīgo vielu tieši pie dīgstošu sīpolu saknēm, izraisot kultūraugu bojāeju. Acīmredzot ar laika apstākļu ietekmi ir skaidrojama arī neveiksmīga herbicīda Buctril lietošana dažās saimniecībās pērn. Aktuālie laika apstākļi patiešām ļoti apgrūtina herbicīdu lietošanu, jo nezāles aug nepārtraukti, bet smidzinājumu dažkārt nav iespējams veikt vajadzīgajā brīdī.
Lai mazinātu herbicīdu fitotoksisko efektu uz kultūraugu, daudzus līdzekļus drīkst lietot tikai uz sausiem sīpoliem, kad uz to lapām ir izveidojusies pietiekami bieza vaska kārtiņa. Dažus līdzekļus (Emblem 20 WP) drīkst lietot tikai tad, ja pirms smidzinājuma trīs dienas bijis sauss laiks.

Nogaidīšanas laiks.
Dažiem herbicīdiem ir pieļaujama lietošana vienu vai divas reizes sezonā. Otrais lietošanas variants būtu labāks, bet, plānojot ražas novākšanu, jāņem vērā, ka nogaidīšanas laiks obligāti jāievēro, bet rēķina no pēdējās apstrādes. Piemēram, līdzeklim Fenix nogaidīšanas laiks ir 90 dienas un, lietojot to dalītās devās, novākšanu varēs uzsākt vidēji par 10–14 dienām vēlāk, nekā lietojot tikai vienu reizi sezonā.

Plašāks teksts, kā arī reģistrēto herbicīdu lietošanas sīpolos tabula – žrnālā Agr Tops

LA.lv