Laukos
Piensaimniecība

Kukurūzas šķirnei ir nozīme. Lietuviešu pieredze ganāmpulka izslaukuma palielināšanā0


Ilustratīvs foto
Ilustratīvs foto
Foto-Shutterstock

Sagatavojusi Simona Matule, agronome, konsultante, UAB Agrokoncernas

Lietuvas Veselības zinātņu universitātes Veterinārijas akadēmijas Lopkopības tehnoloģijas fakultāte, sadarbojoties ar biznesa partneriem, veikusi vairākus zinātniskos pētījumus par kultūraugu šķirņu ietekmi uz govju veselību, piena produkcijas daudzumu un kvalitāti.

Jau pirms 40 gadiem kompānija Limagrain atklāja, ka var atdalīt graudu kukurūzas selekciju no skābbarības kukurūzas selekcijas. Pēc ilgstošu pētījumu un analīžu veikšanas tika izveidota īpaša skābbarībai izmantojamās kukurūzas šķirņu programma Limagrain Animal Nutrition (LGAN). Šī selekcijas programma ir paredzēta liellopiem, īpaši orientēta uz slaucamām govīm.

2016. gada pavasarī Lietuvas Veselības zinātņu universitātes Praktisko mācību un pētījumu centrā izpētei tika iesēti divu dažādu šķirņu kukurūzas hibrīdi – iepriekš saimniecībā audzētais hibrīds (kontrolšķirne) un Limagrain hibrīds, kas marķēts ar kvalitātes zīmi LGAN (pētāmā šķirne). Raža tika novākta, kad kukurūzas sausnas daudzums skābbarībā bija līdzīgs.

Kontrolgrupas skābbarībā bija 35,8%, savukārt pētāmās grupas skābbarībā – 36,7% sausnas. Abu šķirņu raža tika novietota dažādās skābbarības uzglabāšanas vietās. Veicot kukurūzas skābbarības enerģētiskās un uzturvērtības analīzi, rezultāti parādīja, ka ar LGAN kvalitātes zīmi marķētais hibrīds satur labāk sagremojamas šķiedrvielas, tāpēc govis labāk spēj uzņemt barības vielas.

Turpmākais pētījums tika veikts ar Lietuvas melnraibās šķirnes, kas krustota ar Holšteinas šķirni, govīm (govis atlasītas pēc grupu analoģijas principa). Tika novērtēti 16 govju pētījuma rezultāti. Abām govju grupām pēc speciālistu sagatavotas programmas tika sastādīta barības deva un noteiktas izēdināšanas normas:
– kontrolgrupai – saimniecības barības deva* + saimniecības kukurūzas** skābbarība;
– pētāmajai grupai – saimniecības barības deva* + LGAN kukurūzas skābbarība.

Pētījums tika veikts 2017. gada 1. ceturksnī un tika sadalīts divās daļās: 14 dienu sagatavošanas un 90 dienu izpētes laikposms.

Ik dienu pirms jaunas porcijas izdales neapēstās barības paliekas tika savāktas un nosvērtas – šādi tika noteikts dienā apēstās barības daudzums. Noskaidrots, ka visā pētījuma laikā kontrolgrupas govis apēdušas vidēji 54,06 kg barības dienā, savukārt pētāmās grupas govis – 53,55 kg dienā. Lai gan pētāmās grupas barības patēriņš bija nedaudz mazāks, tomēr piena izslaukums salīdzinājumā ar kontrolgrupu bija lielāks. Govis, kas tika barotas ar LGAN skābbarību, vidēji dienā devušas par 3,15 kg vairāk piena nekā kontrolgrupas govis. Tādējādi pētāmās grupas dienā saražotās produkcijas vērtība bija par 76,5 eiro lielāka (vidējo piena cenu rēķinot 0,27 EUR/l) nekā kontrolgrupas.

To noteica labāka kukurūzas skābbarības sagremojamība un dažādu kukurūzas šķirņu ģenētika. Piemēram, no 50 govju ganāmpulka, kas tiks barots ar augstas kvalitātes labi sagremojamu skābbarību ar lielu enerģētisko vērtību, dienā var iegūt par 157,5 kg vairāk piena. Pusgada laikā – pat par 23,5 t lielāku izslaukumu nekā parasti.

Visā pētījuma laikā tika pārbaudīts piena daudzums, piena kvalitāte (piena tauki, olbaltumvielas, laktoze, urīnviela, somatisko šūnu skaits), lopu svars un barības patēriņš. Somatisko šūnu skaits (SŠS) ir nozīmīgs piena kvalitātes un tesmeņa veselības rādītājs. Pētāmās grupas govju SŠS pienā visā pētījuma laikā bija mazāks. Tas pierāda, ka sabalansēta barība ir pilnīgi piemērota govīm.

* Saimniecības barības deva – abām grupām vienādi sabalansēta pēc barības vielu, minerālvielu un vitamīnu vajadzības.
** Parasti saimniecībā audzējamais kukurūzas hibrīds.

LA.lv