Laukos
Politika

Smiltenes novadā par 241 839 eiro atjaunos meliorācijas sistēmu0

Foto – Inta Puriņa

Smiltenes novadā atjaunos koplietošanas meliorācijas sistēmu 21,88 kilometru garumā lauksaimniecības un meža zemēs Bilskas, Grundzāles, Launkalnes un Smiltenes pagastos, informē pašvaldībā.

Projekta plānotās kopējās izmaksas 241 839 eiro. No tā ELFLA finansējums – 179 880 eiro un Smiltenes novada domes līdzfinansējums 61 958 eiro.

Projekta mērķis ir uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības attīstību, meža ražības paaugstināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanu (meliorācijas sistēmu atjaunošana un pārbūve).

Projektu paredzēts īstenot līdz 2019.gada 1.novembrim.

LA.lv