Tehnika, Tehnoloģijas

Šogad lauksaimniekiem realizācijai nodotas 11 410 tonnas dīzeļdegvielas

Šā gada pirmajā ceturksnī realizācijai lauksaimniecības produkcijas ražotājiem nodotas 11 410 tonnas dīzeļdegvielas, kas ir par 1940 tonnām jeb 21% vairāk nekā 2016.gada pirmajā ceturksnī, liecina Valsts ieņēmumu dienesta (VID) apkopotie akcīzes preču aprites rādītāji.

Saskaņā ar likumā “Par akcīzes nodokli” noteikto, dīzeļdegvielai, kura paredzēta realizācijai lauksaimniecības produkcijas ražotājiem, tiek piemērota samazinātā akcīzes nodokļa likme 50 eiro par 1000 litriem dīzeļdegvielas.

Lai varētu piemērot samazināto likmi, dīzeļdegvielai jābūt iezīmētai (marķētai). Lauku atbalsta dienesta publicētā informācija liecina, ka 2016./2017.saimnieciskajam gadam lauksaimniecības produkcijas ražotājiem par noteiktajiem kritērijiem atbilstošajām platībām piešķirtais marķētās dīzeļdegvielas iegādes daudzums ir 75% apmērā no kopējā pieprasītā daudzuma.

Pagājušajā gadā realizācijai lauksaimniecības produkcijas ražotājiem bija nodotas 93 290 tonnas dīzeļdegvielas, kas ir par 160 tonnām jeb 0,2% vairāk nekā 2015.gadā.

Lauksaimnieks ir tiesīgs iegādāties marķēto dīzeļdegvielu, ja to izmanto traktortehnikā vai lauksaimniecības pašgājējmašīnās produkcijas ražošanai, kā arī kravas pašpārvadājumiem.
Dīzeļdegvielu piešķir par to atbalsta saņemšanai deklarēto un apstiprināto platības hektāru, par kuru ir nodrošināti ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas vai akvakultūras produkcijas ražošanas vismaz 285 eiro apmērā no hektāra. Šajā summā netiek ieskaitīts valsts vai Eiropas Savienības atbalsts.

Papildus minētajiem ieņēmumiem par ilggadīgiem zālājiem vai aramzemē sētiem stiebrzāļu vai lopbarības zālaugu, tostarp proteīnaugu, maisījuma platību ir jānodrošina minimālais lauksaimniecības dzīvnieku blīvums 0,5 nosacītās liellopu vienības, bet bioloģiskajās saimniecībās – 0,4 nosacītās liellopu vienības.

Zemes apstrādāšanai zem zivju dīķiem lauksaimnieks ir tiesīgs iegādāties dīzeļdegvielu, ja tiek audzētas zivis vismaz 20 hektāru platībā, kā arī ja akvakultūras nozares uzņēmums izgājis atzīšanas un reģistrēšanas procedūru Lauksaimniecības datu centrā.

No akcīzes nodokļa atbrīvotais dīzeļdegvielas daudzums diferencēts trijās grupās – augkopībā nodarbinātajiem 100 litru par hektāru, lopkopības saimniecībām, augļkopjiem, dārzeņu un kartupeļu audzētājiem – 130 litru, savukārt pārējiem, tostarp zemes apstrādei zem zivju dīķiem, – 60 litru.

Pagājušajā sezonā tika ieviests arī jauninājums, kas paredz dīzeļdegvielas iezīmēšanu jeb marķēšanu ar fiskālo marķieri un krāsvielu. Kārtība arī nosaka, ka dīzeļdegviela būs jāuzglabā atsevišķi no nemarķētās dīzeļdegvielas.

2 Komentāri

  1. nav vel gadijies satikt zemnieku kam butu pieticis ar valsts piešķirto marķeto degvielu. man ar to pietiek apmeram pusgadam, (piešķir apmeram 1,5 tonu, iztereju virs 3) kaimiņu saimniecibām cik zinu tāpat iet.
    kāda jēga no marķešanas(krāsošanas) ja vienalga ir limits ko tu vari nopirkt? un jau vairākus gadus proces ir tā sarežģits ka sīkie zemnieciņi nemaz neņem jo ja tev tur pienākas kādi 500 litri gadā tad tas nav to pūļu vērts. tā ka realitātē valsts “atbalstitais”dīzelis ir labi ja 25% apmērā no reālā pieprasijuma, neviss 75% kā te lieligi ziņo

  2. Ierobežot dīzeļ degvielas ( d.d) izlietojumu ražošanas vajadzībām ir viena no lielākām mūsu lauksaimniecības politikas aplamībām. Mūsu valstij ir jāpelna ar darbu, kuru dara izmantojot šo degvielu, neviss ar pašas degvielas realizāciju.

Pievienot komentāru