Laukos
Bio

Šosezon biozemniekiem atbalsta saņemšanai – trīs būtiskas prasības 0

Foto – LETA

Lai lauksaimnieki varētu saņemt atbalsta maksājumus par bioloģisku saimniekošanu, ir jāņem vērā, ka spēkā ir vairākas būtiskas prasības, portālu laukos.lv informēja Lauku atbalsta dienestā (LAD).

Viena no tām – prasība par ieņēmumiem noteiktā apjomā no bioloģiskās lauksaimniecības. Prasība par ieņēmumiem no hektāra tiks ieviesta pakāpeniski, pirmo reizi LAD kopā ar sertificētajiem šo normu skatīs šogad. Ja pirmo reizi konstatēs, ka nav šo ieņēmumu, tad būs tikai brīdinājums, otro reizi maksājumi tiks samazināti par 10%, bet trešajā gadā tie būs 25% no bioloģiskā atbalsta apjoma. Biozemniekam jānodrošina minimālie ieņēmumi ne vēlāk kā otrajā saimniekošanas gadā. 2017.gadā tiem jābūt vismaz 170 eiro no viena hektāra, tiks skatīti ieņēmumi par 2016. vai 2015.gadu. No 2018.gada ieņēmumiem no bioloģiskās lauksaimniecības jābūt vismaz 200 eiro no hektāra, tiks skatīti ieņēmumi par 2016. un 2017.gadu. Tiks izvēlēts gads ar lauksaimniekam augstāko ieņēmumu rādītāju.

Jāņem vērā arī saistību palielināšanas ierobežojums. Esošie biolauksaimnieki var papildus uz bioloģisko atbalstu pieteikt platību, kas nepārsniedz 10% no aktuālās apstiprinātās saistību platības. Ja palielinājums būs vairāk nekā par 10% – LAD aprēķinās bioloģisko atbalstu par visu to atbalsttiesīgo platību, kas nepārsniegs 10%. Uz pārējiem atbalsta maksājumiem šis ierobežojums neattiecas.

Atbalsta pasākumā jaunas saistības 2017.gadā var uzņemties tikai par dārzeņu, kartupeļu un ilggadīgo stādījumu platībām, kā arī gadījumos, ja 2016.gadā saimniecība sertificēta pirmo reizi, bet nepieteicās maksājumiem (par 2016.gada nosertificēto platību, bez kultūraugu ierobežojuma) vai 2017.gadā saimniecība sertificēta pirmo reizi, lai īstenotu projektus jauno vai mazo lauksaimnieku projektus.

Jau vēstīts, ka Latvijā ir 4088 bioloģiskās saimniecības, to kopējās platības aizņem 258 000 hektāru, bet vidējais lielums ir 63 hektāri.Salīdzinājumā ar pārējām platībām bioloģisko īpatsvars ir apmēram 15%.
Atbalstā platību maksājumos kopš 2004.gada nozare saņēmusi 233 miljonus eiro, ievērojams atbalsts ir arī no dažādiem investīciju pasākumiem. Laikā līdz 2020.gadam nozare saņems 152 miljonu eiro subsīdijas.

LA.lv