Politika, Subsīdijas

Tiešmaksājumi palielinās, taču šogad ir vairākas būtiskas izmaiņas

Vienotais platību maksājums kopā ar zaļināšanas atbalstu 2017. gadā būs orientējoši 112 eiro par hektāru, bet gados jaunie lauksaimnieki par hektāru varētu saņemt 154 eiro, prognozē Lauku atbalsta dienesta (LAD) direktores vietnieks Indulis Āboliņš. Precīzs atbalsta apmērs būs atkarīgs no tā, cik daudz hektāru platību maksājumiem tiks pieteikts. Katru gadu pieteikto hektāru skaits palielinās.

 

Pieteikties var tikai elektroniski

Vienoto iesniegumu šogad varēs iesniegt līdz 22. maijam. Iesniegumu ar kavējuma sankcijām varēs iesniegt līdz 15. jūnijam. “Aicinātu gan nevienu nekavēties, jo par katru nokavēto darba dienu tiek piemērots 1% atbalsta samazinājums,” piebilst I. Āboliņš. Ja ir neskaidrības par kādu atsevišķu lauku, piemēram, nav sakārtotas nomas attiecības vai vēl nav apsēts, labāk šo lauku pieteikt atsevišķi kā pieteikuma papildinājumu.

Šogad visi lauksaimniecības zemes īpašnieki neatkarīgi no apsaimniekoto hektāru skaita pieteikumu platību maksājumam varēs iesniegt tikai elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS). “Pērn papīra formātā pieteikumus platību maksājumiem iesniedza tikai 260 klienti no 60 tūkstošiem, līdz ar to visus klientus arī šogad aicinām pieteikumus iesniegt elektroniski. Turklāt tāpat kā pērn mūsu darbinieki brauks uz pagastiem un palīdzēs pieteikumus aizpildīt elektroniski,” sola LAD amatpersona.

Vienotajam platību maksājumam var pieteikt zemi, ko izmanto lauksaimnieciskajai darbībai, tas ir, tajā tiek audzēti kultūraugi, bet zālājiem jābūt nopļautiem un novāktiem vai noganītiem. Nepietiekami noganītās platības jāappļauj. Jābūt tiesībām saimniekot uz zemes. Nomas līgumus vēlams slēgt rakstiski.

Pievienot komentāru