Laukos
Politika

Tomātu un granātābolu ievešanai no trešajām valstīm būs nepieciešams fitosanitārais sertifikāts0

Foto LETA

Plānots, ka no nākamā gada 1.janvāra stāsies spēkā vairāki grpzījumi augu karantīnas noteikumos, paredz Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie grozījumi augu karantīnas noteikumos.

Viens no grozījumu projektiem paredz, ka no 2018. gada 1. janvāra tomātu (Solanum lycopersicum L.) ievešanai no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis,
būs nepieciešams fitosanitārais sertifikāts. Turklāt, ievedot tomātus, būs jāizpilda arī jaunas papildu prasības, kas saistītas ar kaitīgo organismu Keiferia lycopersicella (Walsingham).

Tāpat fitosanitārais sertifikāts būs nepieciešams arī granātābolu (Punica granatum L.) ievešanai no Āfrikas kontinenta valstīm, Kaboverdes, Sv. Helēnas salas, Madagaskaras, Reinjonas, Maurīcijas un Izraēlas.

Tāpt nolūkā atvieglot zāģmateriālu apriti grozījumu projekts noteic, ka fitosanitāro sertifikātu zāģmateriālu kravām no ASV varēs aizstāt ar kameržāvēšanas sertifikātu.

Strauji palielinoties starptautiskajai tirdzniecībai, rodas apdraudējums vietējiem augiem un augu produktiem. Līdz ar to, balstoties uz Eiropas un Vidusjūras valstu augu aizsardzības organizācijas (EPPO) veikto kaitīgo organismu riska novērtējumu, grozījumu projekts paredz noteikumus papildināt ar vairākiem jauniem augu karantīnas organismiem, piemēram, Bactericera cockerelli (Sulc), Keiferia lycopersicella (Walsingham) u.c.

Grozījumu projekts precizē arī pašreizējos kombinētās nomenklatūras kodus un īpašās prasības augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu izplatīšanai vai ievešanai ES.

Projektā iekļautas jaunas aizsargājamās zonas un aizsargājamo zonu organismi. Precizētas arī aizsargājamās zonas šādiem karantīnas organismiem konkrētajās valstīs: Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas), Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, Leptinotarsa decemlineata Say, Thaumetopoea processionea L. un Tomato spotted wilt virus.

Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumos Nr.218 “Augu karantīnas noteikumi”” vēl jāakceptē valdībai

LA.lv