Laukos
Politika

Trim saimniekiem izmaksās kompensācijas par govju leikozes, salmonelozes un peru puves radītiem zaudējumiem0

Lai trim saimniecībām kompensētu zaudējumus saistībā ar govju enzootisko leikozi, putnu salmonelozi un bišu peru puvi, Zemkopības ministrija no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem izmaksās kopumā 1411 eiro kompensācijas trim saimniecībām, paredz valdības apstiprinātais rīkojums.

Ar rīkojuma projektu tiek paredzēta kompensācijas izmaksa Valkas novada Ērģemes pagasta saimniecībai “Kalnpierbes” 127,59 eiro apmērā.

Kā norādīts skaidrojumā, saimniecībā, atbilstoši Pārtikas un veterinārā dienesta inspektora informācijai, tika nokauta 77 mēnešus veca govs Pīpene. Saskaņā ar Veterinārmedicīnas likumā noteikto par govju enzootiskās leikozes dēļ nokautu dzīvnieku kompensācija īpašniekam pienākas 50% apmērā no dzīvnieka kautproduktu vidējās vērtības. “Kalnpierbes” informēja ministriju, ka nokautajai govij kautsvars bija 289 kilogrami. Zemkopības ministrijas Tirgus un tiešā atbalsta departamenta pārstāvis Agroresursu un ekonomikas institūtā noskaidroja, ka govs kautsvara vērtība 39. nedēļā bija 223,76 euro/100 kg. Tā kā aktā par piespiedu kārtā nokautiem vai iznīcinātiem dzīvniekiem PVD inspektors atzīmējis norādi par kompensācijas nesamazināšanu, dzīvnieku īpašniekam pienākas kompensācija 127,59 eiro apmērā.

Tāpat ar rīkojuma projektu tiek paredzēta kompensācijas izmaksa Zaigas Krujas saimniecībai 1103,60 eiro apmērā. Atbilstoši PVD inspektora norādītajai informācijai, saimniecībā iznīcinātaskopumā 349 vistas. Tā kā saimniecībā putni tiek perēti uz vietas, nav putnu iepirkšanas dokumentu, pēc kuriem var noteikt iznīcināto putnu vecumu, un jāpaļaujas uz PVD inspektora konstatēto uz vietas saimniecībā. Inspektors atzīmējis norādi par kompensācijas nesamazināšanu, putnu īpašniekam pienākas kompensācija 1103,60 eiro apmērā.

Savukārt 179,28 eiro kompensācija pienāksies biškopim Kārlim Dzenim, kura dravā Amerikas peru puves dēļ nācies iznīcināt divas bišu saimes.

Tāpat skaidrojumā norādīts, ka Zemkopības ministrija nodrošinās, lai atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktiem valsts budžetā daļēji tiktu atgūti līdzekļi par dzīvnieku īpašniekiem izmaksātajām kompensācijām.

LA.lv