Laukos
Lauku sēta

Tūrisma entuziastus aicina dalībai vēsturiskā agrotūrisma mantojuma maršrutos0

Foto-LETA

Latvijas un Lietuvas lauku tūrisma asociācijas apvienojušās kopīgā projektā “Lauksaimniecības tradīciju mantojums agrotūrismā Latvijā un Lietuvā” lai iesaistītu lauksaimniecības vēsturisko mantojumu agrotūrismā. Par pamatu šim lauku tūrisma piedāvājumam ir lauku saimniecības, kurās tiek uzturētas pārmantotās tradīcijas lauksaimniecībā, zivsaimniecībā, amatniecībā, pārtikas ražošanā un pārstrādē.

“Mcoties no iepriekšējām paaudzēm, vēlāk skolojoties un tiecoties pēc visa jaunā, esam no zirga vilkta arkla un graudu sētuves nonākuši līdz milzu traktoriem, kuri laukus apstrādā, sekojot navigācijai. Tomēr arī mūsdienu saimnieks ar cieņu un pateicību dažkārt palūkojas pagātnē, neizmet vectēva darināto maizes abru un neatdod veco kuļmašīnu metāllūžņos. Viņš šīs pagātnes liecības labprāt rāda citiem, stāstot stāstu par savas dzimtas uzņēmēja un saimnieka garu. Tas ir arī stāsts gan par “Latvijas brūno”, no kuras piena izdodas vienīgais īstais Jāņu siers, gan par “Kaupo” rudziem, gan “Dindoņa gurķi”. Tas ir arī stāsts par visdažādāko laiku un kultūru ietekmēm, kas atstājušas pēdas mūsdienu lauku dzīvē un lauksaimniecībā – no Livonijas laikiem cauri Hercoga Jēkaba laikmetam, muižām kā saimnieciskās darbības centriem, Latvijas pirmās neatkarības gadiem ar daudziem jauninājumiem lauksaimniecībā, padomju gadiem, kuru atstātā ietekme un liecības kļūst par vēstures mantojumu – līdz pat šodienai,” stāsta Latvijas Lauku tūrisma asociācijas “Lauku ceļotājs” prezidente Asnāte Ziemele.

Šobrīd vēsturiskā mantojuma agrotūrisma piedāvājums Latvijā un Lietuvā balstās uz vairāk kā 100 apmeklētājiem atvērtām lauku saimniecībām, interaktīviem muzejiem, privātām kolekcijām un citām vietām, kur var iepazīt lauku saimniecisko vēsturi un dažādu lauksaimniecības nozaru attīstības gaitu no pirmsākumiem līdz mūsdienu praksei.

Katru no šīm saimniecībām iespējams apmeklēt atsevišķi – gan individuāli, gan grupā, kā arī, lai popularizētu šīs saimniecības Latvijas un Lietuvas lauku tūrisma asociācijas izstrādājušas 10 tūrisma ceļojuma maršrutus. Maršruti veidoti no divām līdz pat 12 dienām un veicami gan ar automašīnu, gan velosipēdu. Šie maršruti aizraujošā veidā izved pa vēstures līkločiem, sniedz ieskatu senajās un daudzveidīgajās augkopības, lopkopības, zvejošanas un zivkopības, kā arī lauku amatniecības tradīcijās, kas turpinājušās kopš zemkopības pirmsākumiem baltu apdzīvotajās teritorijās līdz mūsdienām.

Ceļojumu maršrutu aprakstos iekļautas apskates saimniecības, tuvumā esoši ievērības cienīgi objekti, kā arī ieteiktas nakšņošanas un ēdināšanas vietas. Maršruti pieejami latviešu, lietuviešu, krievu, angļu un vācu valodās.

Vēsturiskā mantojuma agrotūrisma maršruti, kā arī karte pieejama asociācijas mājaslapā www.celotajs.lv.

Ziemele arī informē – lai popularizētu vēsturiskā mantojuma agrotūrisma vietu iekļaušanu ceļojuma plānos, “Lauku ceļotājs” šogad plāno piedalīties trīs izstādēs, tuvākā no tām notiks jau drīzumā – “AgroBalt 2018” Viļņā. Savukārt 8.septembrī Rīgā plānota dalība pasākumā “Lauki ienāk pilsētā”, kā arī plašākajā pārtikas izstādē Baltijas valstīs “Rīga Food 2018.

Pasākumi norisinās projekta “Lauksaimniecības tradīciju mantojums agro-tūrismā Latvijā un Lietuvā” (Agriheritage, LLI-65) ietvaros, ko finansē Eiropas Savienības Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programma 2014. – 2020. gadam no Eiropas Reģionālā attīstības fonda. Kopējais projekta budžets ir 235 881 eiro, no tā 200 499 eiro tiek finansēts no Eiropas reģionālā attīstības fonda.

LA.lv