Laukos
Politika

Turpmāk atbalstam lauku un zivsaimniecības LEADER projektiem varēs pieteikties tikai elektroniski0


Ilustratīvs foto.
Ilustratīvs foto.
Foto – Shutterstock

Turpmāk valsts un Eiropas Savienības (ES) atbalstam lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju” un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumā “Sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” varēs pieteikties tikai Lauku atbalsta dienesta (LAD) Elektroniskās pieteikšanās sistēmā.

To paredz valdībā otrdien apstiprinātie grozījumi Ministru kabineta noteikumos par valsts un Eiropas Savienības (ES) atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada plānošanas periodā”.

Zemkopības ministrijā (ZM) skaidro, ka pāreja uz projektu iesniegumu iesniegšanu LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmā būtiski atvieglos projektu iesniegumu administrēšanu arī vietējām rīcības grupām – personīgi iesniegtie projektu iesniegumi un tiem pievienotie dokumenti nebūs jāievada LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmā un pēc projektu izvērtēšanas jānogādā LAD. Tāpat vietējās rīcības grupas varēs savlaicīgi piekļūt projektu iesniegumiem, kas personīgi tiek iesniegti LAD.

Tāpat noteikumu projektā izdarīti grozījumi, precizējot publiskā finansējuma pieprasīšanas kārtību projekta vispārējām izmaksām. Tā kā vispārējās izmaksās tiek iekļautas projekta sagatavošanas izmaksas un izmaksas, kas saistītas ar tehniskā projekta izstrādi, publiskais finansējums par minētajām izmaksām pretendentam ir jāietver pēdējā maksājuma pieprasījumā (saskaņā ar noteikumiem projekta īstenošanas laikā atbalsta saņēmējs publisko finansējumu saņem ne vairāk kā piecās daļās). Minētais nosacījums gan neattieksies uz valsts nozīmes meliorācijas sistēmu tiesisko valdītāju un valsts budžeta iestādēm.

Grozījumi MK noteikumos “Noteikumi par valsts un ES atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada plānošanas periodā”” stāsies spēkā pēc to publiskošanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Jau ziņots, ka LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstībai, kuras rosina sabiedrību meklēt jaunus risinājumus esošajām lauku problēmām.

LA.lv