Laukos
Piensaimniecība

Turpmāk mazā daudzumā varēs tirgot arī kazas svaigpienu0

Kazas saimniecībā “Lejnieki” Sidgundā. Foto: Uldis Graudiņš

Turpmāk mazā daudzumā varēs pārdot arī kazas svaigpienu, paredz valdības apstiprinātie grozījumi noteikumos “Prasības govs un kazas svaigpiena apritei nelielā apjomā”.

Noteikumi nosaka higiēnas un obligātās nekaitīguma prasības govs un kazas svaigpiena ieguvei, prasības dzīvnieku veselībai un dzīvnieku novietnei, piena pirmapstrādei, uzglabāšanai, transportēšanai un tiešai piegādei, kā arī piena realizācijas atļaujas izsniegšanas, apturēšanas un atjaunošanas kārtību.

Pēc noteikumu stāšanās spēkā tiešajā tirdzniecībā mazā daudzumā varēs pārdot arī kazas svaigpienu, tādējādi dažādojot uzņēmējdarbības iespējas.

Ņemot vērā Eiropas Komisijas iebildumus par pārlieku lielo svaigpiena daudzuma realizēšanu tiešajā tirdzniecībā Latvijā, noteikumos ir precizēta svaigpiena nelielā apmērā definīcija.

Turpmāk par nelielu apjomu uzskatāms tāds, ko ražotājs iegūst no sev piederošām govīm un kazām un realizē tieši galapatērētājam vai mazumtirdzniecības uzņēmumam – ne vairāk kā 1000 kg govs svaigpiena un 600 kg kazas svaigpiena nedēļā.

Noteikumi arī precizē kārtību, kādā izsniedz, aptur un atjauno svaigpiena realizācijas atļauju.

Pēc PVD datiem, 2017. gada jūnijā ir reģistrētas 546 svaigpiena realizācijas atļaujas piegādēm nelielā daudzumā.

Noteikumi “Prasības govs un kazas svaigpiena apritei nelielā apjomā” stāsies spēkā 2020.gada 1.septembrī.

LA.lv