Laukos
Gaļa un zivis

Turpmāk visas zvejas produktu partijas būs jāreģistrē elektroniski0

Lai salāgotu nacionālo likumdošanu ar attiecīgu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, turpmāk Latvijā tiks uzlabota zvejas produktu izsekojamības sistēma, paredz valdības apstiprinātais noteikumu projekts, kas nosaka nozvejoto zivju izkraušanas kontroles un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudes kārtību.

Noteikumu projekts sagatavots, lai izpildītu regulas prasības un nodrošinātu efektīvu kontroles un noteikumu izpildes sistēmu, kas ietvertu cīņu pret nelegālas un nereģistrētas zvejas darbībām.

Šobrīd spēkā esošajos noteikumos zvejas produktu izsekojamības sistēma balstās uz papīra formā noformētiem dokumentiem. Lai nodrošinātu efektīvu zvejas produktu izsekojamību, ZM valsts informācijas sistēma “Latvijas zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas sistēma” (LZIKIS) papildināta ar elektroniskās izsekojamības nodrošināšanai nepieciešamajiem elementiem.

Tādējādi noteikumos papildus iekļautas tiesību normas, kas nodrošinās, ka jebkura zvejas produktu partija no nozvejas vietas līdz mazumtirdzniecības vietai ir izsekojama visos ražošanas, apstrādes un izplatīšanas posmos.

Tāpat noteikumi paredz operatoru pienākumu ievadīt LZIKIS datus par visām darbībām ar zvejas produktu partijām (t.sk. par zvejas produktu transportēšanu, uzglabāšanu, pārdošanu, apstrādi, eksportu u.c. darbībām).

Vienlaikus operatoriem jānodrošina identifikācijas numura (kvadrātkoda) uzskatāmība un pieejamība pie partijām visos produktu aprites posmos.

Kā noteikts EK regulā operatori ir personas, kuras veic jebkādu darbību, kas saistīta ar jebkuru posmu zvejas produktu ražošanā, apstrādē, tirdzniecībā, izplatīšanā, transportēšanā u.tml.

Šobrīd LZIKIS lieto tikai zvejnieki un zivju pirmie pircēji, taču turpmāk paredzēts, ka visām iesaistītajām personām jeb operatoriem būs jāsaņem LZIKIS pieeja un jāreģistrē darījumi sistēmā.

Jaunie noteikumi stāsies spēkā 2018.gada 1.jūnijā. Operatoriem būs iespējams saņemt pieeju LZIKIS un izmantot to arī pirms noteiktā termiņa.

Noteikumi attiecas uz fiziskām un juridiskām personām, kas nodarbojas ar zveju un jūras akvakultūras iegūšanu (185 personas, tajā skaitā 147 piekrastē un 38 aiz piekrastes ūdeņiem); zvejas produktu pirmo pārdošanu (106 personas); uzglabāšanu (15 personas) un apstrādi (101 personas) un jebkuru tirdzniecību (nav iespējams noteikt konkrētu skaitu).

Plašāka informācija par jaunajiem MK noteikumiem “Nozvejoto zivju izkraušanas kontroles un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudes noteikumi” pieejama MK tīmekļvietnē.

LA.lv