Laukos
Gaļa un zivis

Ukraiņu investora olu rūpnīcas iespējamā atrašanās vieta Latvijā būs zināma pēc vides novērtējuma rezultātu apkopošanas0

Foto-JIANG HONGYAN/Shutterstock

Ukraiņu investora olu un olu produktu ražotnes iespējamā atrašanās vieta Latvijā būs zināma tikai pēc ietekmes uz vidi novērtējumu procedūras pabeigšanas, informēja Tukuma novada domes Sabiedrisko attiecību speciāliste Karīna Krūmiņa.

Viņa skaidroja, ka patlaban par rūpnīcas iespējamo izveidi Tukuma novada Jaunsātu pagastā un Ogres novada Madlienas pagastā notiek ietekmes uz vidi novērtējumu procedūra, kā arī turpinās sarunas ar Valku un Inčukalnu, tādēļ tikai pēc ietekmes uz vidi novērtējumu procesa noslēgšanas tiks apkopoti rezultāti un noteikta jaunas ražotnes izveides vieta.

Uzņēmums “Gallusman”, kas ir “Ovostar Union” grupas uzņēmums, kas pārstāv “Ovostar” intereses modernas olu un olu produktu ražotnes būvniecībai Latvijā, Tukuma novada domi informējis, ka līdz procedūras datu apkopošanai nepieciešami vidēji četri līdz deviņi mēneši, tikai pēc tam tiks spriests par tālāku projekta virzību kādā no iespējamajām vietām Latvijā.

Jaunas olu un olu produktu ražošanas izveides projektu plānots īstenot divos posmos. Pirmais posms iecerēts līdz 2020.gada beigām un tā laikā plānots izveidot sešas jaunputnu kūtis ar ietilpību līdz 150 000 jaunputniem katrā kūtī un deviņu dējējvistu kūtis ar ietilpību līdz 300 000 dējējvistu katrā kūtī.

Otrajā posmā, līdz 2026.gadam plānots izveidot attiecīgi trīs jaunputnu kūtis un deviņas dējējvistu kūtis.

Plānotie projekta posmu laiki var izmainīties, atkarībā no projekta realizācijas sākšanas brīža.

Kā ziņots, Tukuma novada dome šā gada maijā saņēma SIA “Gallusman” iesniegumu ar lūgumu sniegt atbalstu sakarā ar plānotām uzņēmumu grupas “Ovostar Union” investīcijām jaunas olu un olu produktu ražošanas vietas izveidei Latvijā. Maija beigās Tukuma novada dome pieņēma lēmumu konceptuāli atbalstīt “Gallusman” potenciālo investīciju projektu olu ražotnes izvietošanai Tukuma novada Jaunsātu pagastā.

Jūlijā Tukuma novada dome ārkārtas sēdē pieņēma lēmumu par nodomu vienošanās noslēgšanu ar “Gallusman”. Vienošanās paredz, ka rūpnīcas būvniecībai pašvaldība apņemas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā atsavināt vai iznomāt uzņēmumam divus zemesgabalus uz 30 gadiem ar iespēju pagarināt šo termiņu vēl uz 30 gadiem. Savukārt uzņēmums apņemas uzbūvēt rūpnīcu trīs gadu laikā, tās izveidē investējot vismaz 50 miljonus eiro, un radīt vismaz 150 jaunas darbavietas.

Saskaņā ar nodomu vienošanos novada dome augustā lēma par pašvaldības neapbūvētā zemesgabala “Karjeras” Jaunsātu pagastā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

Savukārt oktobra sākumā “Gallusman” Talsu novada dome saņēma oficiālu vēstuli ar atteikumu dalībai izsolē un informēja domi par neatkarīga ietekmes uz vidi novērtējuma procesa sākšanu.

Savukārt Tukuma novada domes deputāti ārkārtas sēdē lēma par nekustamā īpašuma “Karjeras” Jaunsātu pagastā atsavināšanas (izsoles) pārtraukšanu. Ārkārtas sēdē tika nolemts, lai novērstu iespējamu pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu par cenu, kas neatbilst īpašuma patiesajai vērtībai, un ar nolūku rīkoties saimnieciski, tiks veikta pašvaldības nekustamā īpašumā “Karjeras” topogrāfiskā uzmērīšana un organizēta cenu aptauju iespējamo derīgo izrakteņu krājuma atlikuma aprēķinam.

LA.lv