Meži, Mežsaimniecība

Ulmaņa laikos mežu bija vairāk, domā iedzīvotāji. Bet tie esot maldi

Ulmaņa laikos mežu bija vairāk, domā iedzīvotāji, ko aptaujā noskaidrojusi biedrība “Zaļās mājas”. Taču statistika liecinot, ka astoņdesmit gadu laikā Latvijas mežu platība ir dubultojusies un turpina pieaugt.

Biedrība “Zaļās mājas” pavasarī veica socioloģisko aptauju, lai noskaidrotu sabiedrības izpratni un zināšanas par valstij nozīmīgo meža nozari, secinot, ka ļoti daudziem Latvijas iedzīvotājiem trūkst zināšanu par reālo situāciju mežos. Piemēram, ļoti liela daļa (41%) aptaujāto Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka pašlaik mežu Latvijā ir daudz mazāk nekā starpkaru periodā – Kārļa Ulmaņa laikos, kaut patiesībā situācija ir pretēja: 1935.gadā Latviju klāja 1 747 000 ha meža, bet 2015.gadā mežu platība jau sasniedza 3 356 000 ha.

“Cilvēki dzīvo ar dogmatisku pārliecību, ka “ulmaņlaikos” viss bija labāks, taču reti kurš aizdomājas, ka toreiz Latvija bija izteikti agrāra valsts ar daudz zemnieku, kuri apara katru pieejamo zemes stūrīti, un mežam šajā valsts ekonomiski sociālajā modelī bija daudz mazāk vietas nekā šodien. Lai mazinātu maldus par to, kā attīstās Latvijas mežsaimniecība 21.gadsimtā, mēs šodien publicējam Latvijas valsts mežzinātnes institūta „Silava” apkopotos datus par reālo situāciju Latvijas mežos,” stāsta Kristaps Ceplis, biedrības „Zaļās mājas” valdes loceklis.

Koksnes resursu ieguve Latvijā ir ļoti stabila un ilgtspējīga. Vidēji ik gadu Latvijā tiek nocirsti 10 līdz 12 milj. m3 koksnes, bet ikgadējais pieaugums ir lielāks – vismaz 25 miljoni m3 koksnes gadā, gan nodrošinot ar nepieciešamo resursu Latvijas kokrūpniekus, gan garantējot to, ka Latvija arī turpmāk būs viena no mežainākajām Eiropas valstīm.

25 gadu laikā (1988.-2013.) ciršanas vecumu sasniegušu un pārsniegušu audžu platība Latvijā pieaugusi 2,1 reizi. Proti, 1988.gadā to bija 286 000 ha, bet 2013.gadā – jau 602 000 ha.
Tāpat Latvijā faktiski katra nocirstā koka vietā iestādot divus jaunus stādiņus. 2010.gadā tika atjaunoti 32 200 ha mežu, 2012. gadā – 35 200 ha, 2014. gadā 38 000 ha, bet 2015. gadā atjaunoti 41 700 ha mežu.

„Par datu precizitāti varam būt droši, jo mežu apsekošanā tiek izmantota visā Eiropā pielietota metode, kuras precizitāte ir 97%. Patlaban Latvija ir 4.mežainākā valsts Eiropas Savienībā, un uz vienu Latvijas iedzīvotāju ir 1,7 hektāru meža. Ņemot vērā, ka mums ir patiešām neliels iedzīvotāju skaits, tā ir liela bagātība. Vienlaikus Latvijas meži ir vieni no pieejamākajiem Eiropā, un tas dod iespēju brīvi tajos ogot, sēņot, atpūsties un sportot,” norāda Āris Jansons, Latvijas valsts mežzinātnes institūta „Silava” vadošais pētnieks.

Patlaban mežainākā valsts Eiropas Savienībā ir Somija, no kuras teritorijas 66% ir meži. Salīdzinājumam – no Latvijas teritorijas mežs aizņem 52%.

Pievienot komentāru