Laukos
Politika

Uzlabos Medību koordinācijas komisiju darbību savvaļas dzīvnieku postījumu mazināšanai0

Foto; LETA, Ivars Soikāns

Plānots uzlabot Medību koordinācijas komisiju darbību savvaļas medījamo dzīvnieku postījumu samazināšanā un novēršanā, paredz valdības atbalstītās izmaiņas noteikumos par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu.

Kā norāda Zemkopības ministrijā, lai padarītu efektīvāku minēto komisiju darbu, tiek precizēta to kompetence, daļu no komisiju tiesībām nosakot par to pienākumu.

Izmaiņas noteikumos paredz, ka Medību koordinācijas komisijām ir tiesības izlemt piešķirt terminētu medību atļauju limitēto medījamo sugu medīšanai postījumu vietās, pārsniedzot pieļaujamo nomedīšanas apmēru un nepiemērojot Medību likumā noteiktās prasības par minimālo medību platību konkrētu sugu dzīvnieku medīšanai, ja iepriekš īstenoti preventīvie pasākumi postījumu samazināšanai.

Postījumu gadījumos, kad ir izveidojusies problēmsituācija, Valsts meža dienestam attiecīgais Medību koordinācijas komisijas lēmums būs jāņem vērā, lemjot par papildus limitu piešķiršanu.

Tāpat noteikumos precizētas arī prasības par gadījumiem, kad Medību koordinācijas komisijām jāvērtē postījumi plantāciju mežos un ilggadīgajos kokaugu stādījumos.

Izmaiņas noteikumos paredz, ka postījumu zaudējumus vērtēs pēc zemes vienību lieluma, nosakot robežšķirtni 50 hektāri. Tāpat, ņemot vērā to, ka postījumu novēršanas aizsardzības pasākumi zemes īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem veido būtisku apsaimniekošanas izdevumu daļu, izmaiņas noteikumos paredz zaudējuma aprēķinā ietvert arī aizsardzības pasākumu komponenti.

Zemkopības ministrijā (ZM) norāda, ka ar izmaiņām noteikumos plānots uzlabot Medību koordinācijas komisiju darbību savvaļas medījamo dzīvnieku postījumu un zaudējumu mazināšanā, tādējādi pozitīvi ietekmējot lauksaimniecisko un mežsaimniecisko ražošanu.

Grozījumi attiecas uz apmēram 22 500 medniekiem, kā arī aptuveni 150 000 zemes īpašnieku, kuru īpašumos atrodas medību platība.

Izmaiņas ZM sagatavotajos noteikumos “Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” stāsies spēkā 2018.gada 1.jūnijā.

LA.lv