Laukos
Graudkopība

VAAD: Pēdējā laikā daudzi iedzīvotāji sūdzas par stiprām kūtsmēslu smakām0

Foto no LA arhīva.

Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) pēdējā laikā saņem daudz iedzīvotāju sūdzību par to, ka lauksaimnieki izkliedē uz lauka kūtsmēslus, tos neiestrādājot augsnē 12 stundu laikā.

Līdz ar to rodas asas smakas, kas apgrūtina vietējo iedzīvotāju ikdienu.

Kā norāda VAAD pārstāve Dace Ūdre, saskaņā ar noteikumiem šķidros kūtsmēslus, fermentācijas atliekas un vircu neiestrādā, ja tos lieto kā papildmēslojumu. Papildmēslojums ir mēslošanas līdzekļu izkliede pa augošiem augiem.

Tādejādi šķidrmēslus, vircu un digestātu zemnieki drīkst neiestrādāt augsnē, ja tos izmanto visa veida zālāju, ziemāju un ilggadīgo stādījumu papildmēslošanai jeb virsmēslošanai.

Savukārt, izmantojot visa veida kūtsmēslus un digestātu pamatmēslojumā, tātad pirms kultūraugu sējas vai stādīšanas, šķidrmēsli un virca augsnē jāiestrādā 12 stundu laikā pēc izkliedēšanas, bet digestāts un pakaišu kūtsmēsli – 24 stundu laikā.

Minēto kārtību nosaka MK 23.12.2014.noteikumi “Par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem”.

VAAD nodrošina valsts fitosanitāro drošību, veicot efektīvus uzraudzības pasākumus, lai valsti pasargātu no bīstamām augu slimībām un kaitēkļiem, un nodrošina augu un augu produktu eksportu.

LA.lv