Laukos
Graudkopība

VAAD vairs obligātā kārtā neinformēs tirgotājus par piešķirto atļauju tirgot sēklu maisījumus0


Lopbarības pupas
Lopbarības pupas
Foto Dainis Arbidāns

Valsts augu aizsardzības dienestam (VAAD) vairs nebūs obligāti jāinformē komersanti par tiem piešķirto atļauju nodarboties ar lopbarības augu sēklu maisījumu tirdzniecību, ja vien komersants nepieprasīs izsniegt atļauju papīra vai elektroniskā formā.

To paredz starpinstitūciju saskaņošanai nodotie grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos par lopbarības augu sēklu maisījumiem.

ZM skaidro, ka pašlaik VAAD ir jāsūta komersantam lēmums par to, ka viņam ir izsniegta atļauja nodarboties ar lopbarības augu sēklu maisījumu tirdzniecību. Lai atvieglotu uzņēmēju un dienesta sadarbību, nepieciešams ieviest Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā paredzēto klusēšanas un piekrišanas principu.

Tā VAAD ietaupīs resursus, jo atļaujas papīra vai elektroniskā formā būs jāizsniedz tikai pēc personas pieprasījuma.

ZM atgādina, ka Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā ir noteikts, ka par atļaujas izsniegšanu atbildīgā iestāde ir tiesīga piemērot noklusējumu, ja tā piemērošana nav pretrunā ar sabiedrības interesēm un ir noteikta normatīvajā aktā. Uzskatāms, ka atļauja ir izsniegta ar noklusējumu, ja normatīvajā aktā noteiktajā termiņā atbildīgā iestāde nepieņem un nepaziņo savu lēmumu par atļaujas piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā arī noteikts, ka, piemērojot konkrēto pakalpojumu noklusējumu, atbildīgā iestāde par atļaujas izsniegšanu ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā pēc atļaujas izsniegšanai nepieciešamās dokumentācijas saņemšanas informē atļaujas pieteikuma iesniedzēju par termiņu, kādā pieņemts lēmums. Tāpat pieteikuma iesniedzējs tiek informēts par tiesiskās aizsardzības līdzekļiem lēmuma pārsūdzēšanai un tiesībām sākt sniegt pakalpojumu, ja atbildīgā iestāde nepieņem un nepaziņo lēmumu par atļaujas piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

Grozījumi noteikumos paredz, ka VAAD izskatīs personas, kura iegūst, sagatavo un tirgo dabiskās vides saglabāšanai paredzētus lopbarības augu sēklu maisījumus, pieteikumu tirdzniecības atļaujas piešķiršanai un to piešķirs arī tad, ja persona noteiktajā termiņā nebūs saņēmusi VAAD atbildi. Turpmāk paredzēts, ka VAAD papīra vai elektroniskā formā atļauju nodarboties ar lopbarības augu sēklu maisījumu tirdzniecību izsniegs tikai pēc personas pieprasījuma.

Grozījumi noteikumos vēl jāskata valdībā.

LA.lv