Laukos
Bizness

Saimniecībā nopelnīti 22 000 eiro, vai jāmaksā nodoklis par sēklas naudai atlikušajiem 4000 eiro? Atbild eksperts0

Foto no Pixabay.com

Jautājums. Pērn nodibināju piemājas saimniecību. Par graudiem nopelnīju 22 000 eiro. No tiem 14 000 izlietoju, pērkot lauksaimniecības tehniku, bet 4000 iztērēju savām vajadzībām. Šogad atlikumā palika 4000, ko vēlos izmantot sēklas un degvielas iegādei. Vai šī summa ir apliekama ar nodokli? Neesmu nodokļu maksātājs. ZIGMĀRS

Atbild Zemkopības ministrijas Lauku attīstības atbalsta departamenta Valsts atbalsta plānošanas nodaļas speciāliste Agrita Karlapa.

Saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteikts, ka maksātājs, kas gūst ienākumus no piemājas saimniecības vai personiskās palīgsaimniecības un peļņa no lauksaimnieciskās ražošanas nepārsniedz 3000 eiro gadā, var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējs. Tomēr, lai noteiktu dienu, kad minētie taksācijas gada ienākumi sasniedz 3000 eiro, nodokļa maksātājam rakstveidā jāveic ienākumu uzskaite brīvi izraudzītā formā, summējot gūtos ienākumus.

Konkrētajā gadījumā ienākumi pagājušajā gadā ir sasnieguši 8000 eiro (22 000 – 14 000 eiro). Ņemot vērā, ka ir pārsniegts 3000 eiro slieksnis, saimniekam ir jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam.

Saskaņā ar likuma 19. panta piekto daļu no 2018.gada 1.marta līdz 1.jūnijam Valsts ieņēmumu dienestā jāiesniedz gada ienākumu deklarācija, kuru sastādot jāaprēķina iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN). IIN likme, kas jāpiemēro 2017.gadā gūtajam ienākumam no saimnieciskās darbības, ir 23 procenti.

Saskaņā ar likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu ar IIN netiek aplikti ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas, ja tie nepārsniedz 3000 eiro gadā.

Tas nozīmē, ka pirms IIN likmes piemērošanas no pagājušā gada ienākumiem 8000 eiro saimniekam ir tiesības atskaitīt 3000 eiro neapliekamo ienākumu.

LA.lv