Eiropā, Politika

Vai ar jaunām tehnoloģijām Eiropā varētu legalizēt ĢMO ieviešanu?

Mākslīgas mutācijas, izmantojot radiāciju, varētu pavērt ceļu ģenētiski modificētu organismu legalizācijai

Eiropas Savienības (ES) Tiesa 12. februārī Luksemburgā skatīja lietu, ko rosināja viena no lielākajām ES lauksaimnieku organizācijām – Francijas zemnieku apvienība “Confédération Paysanne”. Organizāciju uztrauc jaunākās tehnoloģijas, ar kuru palīdzību, apejot pašreizējo kārtību, varot radīt ģenētiski modificētus organismus (ĢMO).

Šis jautājums ir tik ļoti tehnisks un sarežģīts, ka mutaģenēzes lietās neiesvaidītam cilvēkam var šķist pārāk specifisks. Tomēr tālāka lietu virzība var attiekties uz jebkuru iedzīvotāju, ja patiešām tiks pavērts ceļš ģenētiski modificētu augu selekcionēšanai.

Jāatgādina, ka jau 2001. gadā attiecīga ES direktīva stingri definēja, kas ir augu ģenētiskā modifikācija. Neiedziļinoties detaļās, ļoti vienkāršoti to varētu formulēt kā viena organisma DNS pārstādīšanu citam organismam. Tādus augus audzēt aizliegts. Taču vienlaikus direktīvā bija atstāta atkāpe jeb juridiska nepilnība, pieļaujot izņēmumu gadījumā, ja auga vai dzīvnieka ģenētiskais sastāvs tiek izmainīts ar apstarošanas metodi. Ilgi nebija jāgaida un biotehnoloģijas industrija izgudroja jēdzienu “jaunas audzēšanas metodes” augiem, kas ir izveidoti ar tādu modernās mutagēzes tehnoloģiju kā, piemēram, CRISPR/Cas. Organizācija “Confédération Paysanne” apgalvo, ka jauno metožu laboratorijas ir veiksmīgi nomaskējušās ĢMO tiražētājas, tādēļ tās nedrīkst atbrīvot no vispārīgā regulējuma.

Diskusijas par šo jutīgo tematu noveda pie tā, ka ES Tiesas ģenerāladvokāts Mihals Bobeks publicēja sākotnējo atzinumu, kurā teikts, ka ne visi mutaģenēzes veidi uzskatāmi par ģenētisko modifikāciju. Ja tiesa tā arī lems, tad augi un dzīvnieki, kuru genoms ir izmainīts ar CRISPR/Cas palīdzību, netiks uzskatīti par ģenētiski modificētiem.

Zemkopības ministrijas Veterinārajā un pārtikas departamentā “LA” apliecināja, ka jau vairākus gadus ES līmenī diskutē par to, vai ar jaunajām tehnoloģijām, kuras ir vairākas, iegūtie organismi ir vai nav ĢMO un vai uz šiem organismiem attiecas ĢMO likumdošana, t. sk., vai nepieciešams veikt riska novērtējumu pirms šādu organismu laišanas tirgū. Līdz šim nekāds progress nav panākts, jo zinātnieku viedokļi atšķiras par to, vai ar jaunajām tehnoloģijām iegūtie organismi ir vai nav ĢMO. Gadījumā, ja ES Tiesa lems, ka jaunās tehnoloģijas ir jāizslēdz no ĢMO likumdošanas, tad uz organismiem, kas iegūti ar šo tehnoloģiju palīdzību, attiecīgie normatīvie akti neattieksies. Ja lēmums būs pretējs, tad attiecīgā direktīva tiks papildināta ar šīm jaunajām metodēm un normatīvie akti stingri regulēs arī šo organismu apriti.

VIEDOKLIS

Nils Rostoks Dr. Biol., dekāns, asoc. profesors, Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāte: CRISPR/Cas ir baktēriju sistēma, kas nodrošina to aizsardzību pret svešu ģenētisko materiālu (DNS), kas var nonākt baktēriju šūnās, piemēram, vīrusu infekcijas rezultātā. Šī sistēma ļoti precīzi atpazīst svešās DNS nukleotīdu secības un tās sašķeļ. Šo CRISPR/Cas īpašību ir iemācījušies izmantot zinātnieki, lai veiktu mērķtiecīgas, precīzas izmaiņas arī augu un dzīvnieku, tajā skaitā cilvēka, genomos.

Ar CRISPR/Cas sistēmu genomos var veikt dažādas izmaiņas, piemēram, var izmainīt vienu vai nedaudzus nukleotīdus genoma DNS molekulas sastāvā, var nomainīt defektīvu gēnu vai arī ievietot gēnu no cita dzīva organisma. Tas, vai šādu organismu klasificēs kā ģenētiski modificētu, ir atkarīgs no tā, kāda veida izmaiņas ir veiktas. Ģenētiski modificēta organisma definīcija dota Eiropas Padomes direktīvā 2001/18/EK, kurā uzskaitītas metodes ĢMO iegūšanai. Direktīvā norādītas arī metodes, uz kurām direktīva neattiecas, tajā skaitā mutaģenēze. Eiropas pārtikas nekaitīguma iestādes zinātnieki uzskata, ka ar CRISPR/Cas sistēmu veiktās nelielās izmaiņas genoma nukleotīdu secībā ir uzskatāmas par mutaģenēzes veidu, tādējādi augi, kas iegūti ar CRISPR/Cas, nav klasificējami kā ĢMO.

Patlaban šo tehnoloģiju klasificēšanu izskata Eiropas Tiesa. Lai gan saistošs lēmums vēl nav pieņemts, Bobeka kunga sākotnējais atzinums norāda, ka ne visi mutaģenēzes veidi uzskatāmi par ģenētisko modifikāciju. Šāda tiesas lēmuma gadījumā augi un dzīvnieki, kuru genoms ir izmainīts ar CRISPR/Cas palīdzību un bez rekombinantās DNS* palīdzības, netiktu uzskatīti par ģenētiski modificētiem.

* (Bez rekombinantās DNS palīdzības nozīmē – ja CRISPR/Cas izmanto tikai mutāciju veidošanai, tad organisms nav ĢMO. Ja papildus CRISPR/Cas pievieno arī cita organisma gēnu, kas pārveidots ar gēnu inženierijas metodēm (rekombinantā DNS), tad šāds organisms tiks klasificēts kā ĢMO.)

GMO_Graphic_News_9

3 Komentāri

 1. ;)))))))))

  “Kas arī bija jāpierāda”, kā ir sacīts. Tātad – šajā pašreizējā MUĻĶU zemes SILES “de(R)mokrātiskās valsts” parodijā “eurolatv(ĀN)ijā” un tās pa lēto angažētajos “lojālpatrEJotiskajos” masmēdekļos klaji PRETLIKUMĪGA un nožēlojami prasta C_E_N_Z_Ū_R_A rullē, vēl joprojām?!? ;)))

  “Jo vairāk (lumpen)sabiedrība attālinās no patiesības, jo vairāk (un lopiski trulāk) tā neieredz tos (normālos cilvēkus), kuri to vēsta.”
  / apt.cit.aut. – Džordžs Orvels /

  =======

  Ir sacīts: “Pretinieks (galvenokārt – tikai šķietamais jeb tendenciozi iedomātais “pretinieks”), kurš atklāj mūsu kļūdas, ir pat nesalīdzināmi vērtīgāks nekā šķietamais “draugs”, kurš vēlas tās noslēpt.”

  Un, arī: “Gudrs ir NEVIS tas, kas pa glupo “kaujas uz dzīvību un nāvi” ar stipr(āk)u pretinieku (vai pat iedomātu “ienaidnieku”), BET GAN – tas, kuram pietiek jēgas, vēlmes un varēšanas šādu iedomātu “pretinieku / ienaidnieku” padarīt par savu sabiedroto.” 😉

  =======

  Mediju ziņa (2014. gads): “Kā zināms, pēcpadomju Latvijā sabiedrības uzticēšanās žurnālistiem ir drūma problēma. Laiku pa laikam medijos parādās publikācijas par mūsu atsevišķu žurnālistu negodīgo rīcību gan informācijas iegūšanas laikā, gan informācijas tendenciozajā izmantošanā. Mūsu žurnālistikai nav laba morālā slava. Slikti ir tas, ka mūsu žurnālistikā nav konstatējams profesionālais korporatīvisms, aizsargājot savas profesionāli korporatīvās intereses un tajā skaitā savā kontingentā veicot paškritisku vietējās žurnālistikas analīzi, kā arī vajadzības gadījumā nosodot profesionālo normu pārkāpējus. Bet tagad (…) no tā būtiski cieš ne tikai mūsu žurnālistikas ja tā gaužām necilais profesionālais “mundieris”, bet arī visas valsts reputācija.” … ( cit.vied.aut. – zinātnieks un publicists Arturs Priedītis, publikācija “Vai nelietis var būt parlamenta priekšsēdētājs?” )
  ——-
  .
  “Muļķu Zemē – TĀ vi’š i’!…”
  ( …[p]ar MZ SILES “valsts” angažētajiem ‘masmēdekļiem’ )
  ( ‘tekošā momenta aktualizējums’ – iz “O.M.© arChīva” )
  .
  “Caur to ar’ esam slaveni, ka…”
  Šīs “valsts” ‘masu mēdekļi’,
  Pirms “glupo pūli” NOZOMBĒ ~
  Šos pašCENZŪRA izkastrē:
  .
  Ja Saimnieks pauž, ka “melns ir balts” ~
  Top “žurnālistiem” ‘feiss’ tik “salds”,
  Ka pašiem “dūša apšķiebjas” ~
  Dēļ ANGAŽĒTAS …(mel)šanas:
  .
  “Šai Muļķu Zemes “valstī” VISS,
  Ir tā, kā Saimnieks CENZĒJIS ~
  Ja “melns ir balts”, tad – tā vi’š i’,
  Mums ‘nespīd’ citi “viedokļi”!
  .
  Ja Saimnieks pavēl “nospārdīt” ~
  Pa “masmēdekļiem” iz..(gānīt),
  Jebko, kas “nelojāls” vai “svešs”,
  Tad – tā vi’š i’ (kaut – paknaps “kešs”)!
  .
  Ja Saimnieks rukšķ (pēc Orvela),
  Ka “četras kājas” = “vērtība”,
  Bet “divas kājas” = “nerullē”,
  Tad – tā vi’š i’ (kaut – kretinē)!
  .
  Ja Saimnieks kviec, ka “Krievi nāk!!!”
  Un gvelž, ka “MZ “valstij” VĀKS,
  Bez rietum-OKUPANTIEM ‘briest’!!!”
  Tad – tā vi’š i’ (kaut – totāls “sviests”)!
  .
  Ja Sainieks ķērc: “Wooow – “hibrīdkarš”,
  JAU grauj šo “valsti”, gadiem garš!!!”
  Kā maitas putns, ap …(‘jūdzies’),
  Tad – tā vi’š i’ (kaut – “bauri” smies)!
  .
  Ja Saimnieks grib, lai “stukačiem”,
  No “skapja” gļēvi smirdošiem,
  Tiek “cieņa” ZOMBĒTA un “gods”,
  Tad – tā vi’š i’ (kaut – pelnīts sods)!
  .
  Ja Saimnieks “prezentē”, ka šis,
  Ir “balts un pūkains” kustonis,
  Ne trekni rijošs SILES lops,
  Tad – tā vi’š i’ (kaut – “profīts” skops)!
  .
  Ja Saimnieks uzdod samelot,
  Un “masmēdekļos” publiskot,
  Par SILES ‘rebēm’ “leģendas”,
  Tad – tā vi’š i’ (kaut – BLEFS ir tas)!
  .
  Ja Saimnieks glaimus pieprasa,
  Iekš ANGAŽĒTA “mēdekļa” ~
  ‘Pūš’ “žurnālists”, lai “pūlis” dzird:
  “Yesss – tā vi’š i’!…” (kaut – šķērmi smird)…”

  Ja ZOMBĒTĀJS šķiet “goda vīrs”,
  Kam medijs der kā “mušpapīrs”,
  Pie kura ‘salīp’ VIENTIEŠI,
  Tad – MUĻĶU Zemē tā ‘vi’š i’!
  .
  Bet – tie, kas “nelien” (…) Saimniekiem,
  Tiek “CENZĒTI” no “mēdekļiem”:
  “Kam riebjas VERGOT “lojāli” ~
  Lai lasās… (dillēs), TĀ vi’š i’!…”

  =====

  Oriģinālversijas = “O.M.© blogā”:
  [ CENZĒTS ]
  u.c.

  MUĻĶU, totāli nozombētu LUMPEŅU, bezcerīgi aprobežotu “lojālpatrEJotu”, patoloģiski defektīvu “SILEI pietuvinātu lielāko kretīnu”, “proāmurikāniski orientētu gejropedālisku deRmolibersatu” rasistiski militārhistēriskās propagandas skarbi traumētu “biogaļas izstrādājumu”, demonstratīvi kriminālrecidīva “ķēķa tiesiskuma” SISTĒMĀ parazitējošu “(ekskre)mentu”, “prok(tologu)”, “(bez)godību” u.c. taml. šinderu, klaji PRETLIKUMĪGAS “revolucionārās pārliecības” lopiski trulu zombijfanu, derdzīgi glumu “(p)(ie)līdēju” un nožēlojami gļēvu “kluso mīzēju” zeme SILES “valsts” parodija “eurolatv(ĀN)ija”, XXI gadsimts.

  P.S. Visi “O.M.© arChīvā” fiksētie notikumi ir ienākušies vienīgi Lielp!sānu Pilsoniski Suverēnajā Republikā (LPSR), Ontūna Mazpusāna jurisdikcijā. Visas tēmas, pieminētie personāži, apstākļi u.t.t. ir visīstākie izdomājumi. Interesentiem (t.sk. – privāti) & lietišķai saziņai: ontuns.mazpusans(et)inbox. lv .

 2. ja augus neēdīs nevārītus, neceptus tad nekāds DNS nepārstādīsies cilvēkam !
  Vārot un cepot no DNS paliek pāri nedzīva, nefunkcionējoša biezputra.

Pievienot komentāru