Laukos
Politika

Vai pārtikas piegādes ķēde ir taisnīga? Brisele rīko sabiedrisko apspriešanu zemnieku interešu aizstāvībai0

Foto – LETA

Eiropas Komisija 16.augustā sākusi Eiropas Savienības (ES) mēroga sabiedrisko apspriešanu par to, kā ES pārtikas piegādes ķēdi padarīt taisnīgāku.

Lauksaimnieki, iedzīvotāji un citas ieinteresētās personas tiek aicinātas ar apspriešanos tiešsaistē, kas ilgs līdz 17. novembrim, paust savu viedokli par pārtikas piegādes ķēdes darbību.

Briselē uzskata, ka ir pazīmes, kas liecina, ka patlaban pārtikas piegādes ķēdē iesaistītajiem nav vienlīdzīgas tiesības, jo, piemēram, lauksaimniekiem un mazajiem uzņēmējiem nav tādas kapacitātes, lai spētu aizsargāt savas intereses salīdzinājumā ar ekonomiski spēcīgākajiem, lielajiem tirdzniecības partneriem.

Lauksaimniecības un lauku attīstības komisārs Fils Hogans akcentēja, ka lauksaimnieki ir pirmais ķēdes posms, jo bez viņiem nebūtu pārtikas, ko apstrādāt, pārdot un lietot uzturā.

“Tomēr redzam, ka viņi bieži vien ir arī vājākais ķēdes posms. Ņemot vērā Komisijas izsenis pausto nostāju atbalstīt Eiropas lauksaimniekus, uzsākam darbības pārtikas piegādes ķēdes nepilnību novēršanai. Aicinu visus ES iedzīvotājus, lauksaimniekus un ieinteresētās personas paust savu viedokli, izmantojot šo apspriešanos tiešsaistē,” norādīja atbildīgais komisārs.

EK ir ieinteresēta apkopot viedokli, lai novērtētu, cik nepieciešami un lietderīgi ir pasākumi, kas, iespējams, jāveic ES līmenī, lai novērstu vai regulētu negodīgas tirdzniecības praksi lauksaimniecības pārtikas produktu jomā.

Komisija ir arī ieinteresēta novērtēt tirgus pārredzamības līmeni un noteikt, kuros posmos tā būtu uzlabojama. Tā kā zināma konkurences pakāpe ir vajadzīga, apspriešanās palīdzēs izvērtēt, vai ES ir jāievieš tirgus pārredzamības papildu mehānismi.

Visbeidzot, ar šo aptauju tiks novērtēta ražotāju ieinteresētība sadarbībā un tā dēvēto vērtības sadales līgumu izmantošanā (proti, tirgus cenu attīstības radītu tirgus guvumu un zaudējumu sadalē), kuri dažās nozarēs jau darbojas, piemēram, cukura nozarē.

Sabiedriskā apspriešana par iniciatīvu pārtikas piegādes ķēdes uzlabošanai drīzumā būs pieejama visās ES valodās.

LA.lv