Laukos

Valsts kontrole piektdien publiskos revīzijas ziņojumu par zinātnisko institūtu “Bior”0

“Bior” laboratorijā. Foto – Valdis Semjonovs

alsts kontrole piektdien, 15.jūnijā, publiskos revīziju par pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu “Bior”, informēja Valsts kontrolē.

Revīzijā vērtēts, kā Zemkopības ministrijas pakļautībā esošajam zinātniskajam institūtam “Bior” tiek noteikts, piešķirts, izlietots un kontrolēts finansējums laboratorisko izmeklējumu veikšanai pārtikas aprites un veterinārās uzraudzības jomā, kā arī zivju resursu izpētes un atražošanas pasākumiem.

Valdība ir apņēmusies pārskatīt budžeta programmu bāzes finansējumu un to sasaistīt ar politikas plānošanas dokumentos noteiktajiem rezultātiem, pakāpeniski arvien vairāk pārejot no bāzes finansēšanas uz samaksu par rezultātu. Revīzijā uzmanība pievērsta tam, vai finansējums tiek piešķirts skaidri noteiktiem mērķiem un sasniedzamajiem rādītājiem tādā apmērā, cik faktiski nepieciešams, nodrošinot racionālu un ekonomisku budžeta līdzekļu izlietojumu.

Šā gada sākumā Valsts kontrole skaidroja trūkumus budžeta izstrādē, secinot, ka iestāžu spiediens tērēt veido finansējuma plānošanas inerci un iestādēs nav izveidojusies prakse saprātīgi pārskatīt izdevumus, bet dominē vēlme izlietot piešķirto finansējumu pilnā apmērā.

“Bior” izstrādā inovatīvas pētniecības metodes, rada jaunas praktiski pielietojamas zināšanas sabiedrības un vides veselības, pārtikas, zivsaimniecības un veterinārmedicīnas zinātņu jomā. Institūta uzdevums ir rūpēties par sabiedrības un dzīvnieku veselību, pārtikas un vides kvalitāti, zivju un citu ūdens bioloģisko resursu ilgtspējīgu izmantošanu, nodrošinot starptautiskiem standartiem atbilstošu pētniecisko darbību, veicot kvalitatīvu zinātnisko ekspertīzi un laboratoriskos izmeklējumus, sniedzot pakalpojumus starptautiskā mērogā.

LA.lv