Laukos
Mežsaimniecība

Jāizcērt krūmi mežmalā. Vai vajag atļauju?0

Foto – Ieva Čīka/LETA

Jautājums. Vai vajadzīga mežniecības atļauja, ja paredzēts mežmalā izcirst krūmus un nelielus kokus? JĀNIS KULDĪGAS NOVADĀ

Valsts meža dienesta Mežsaimniecības daļas vecākais referents Ivans Kostevičs informē: Meža likuma 12. pants paredz, ka, uzsākot darbus mežā, apliecinājums nav nepieciešams tādu koku ciršanai, kuru celma caurmērs ir mazāks par 12 cm.

Tāpat apliecinājums nav vajadzīgs, ja ekspluatācijas aizsargjoslās cērt kokus, kas apdraud infrastruktūras darbību. Ievēro Aizsargjoslu likumā un attiecīgā objekta aizsargjoslas noteikšanas metodikā norādīto kārtību.

LA.lv