Laukos
Politika

Var sākt rakstīt projektus atbalstam mežu apsaimniekošanā par 8,5 miljoniem eiro0

Foto – Valdis Semjonovs

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludinājis projektu iesniegumu pieņemšanu pasākumā “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā” par kopumā 8,5 miljoniem eiro.

Atbalstam varēs pieteikties trīs apakšpasākumos:
Pasākumā “Meža ieaudzēšana” varēs pieteikties meža ieaudzēšanas un kopšanas aktivitātēm, kā arī ieaugušas mežaudzes papildināšanai un kopšanai. Kārta norisināsies no 9.oktobra līdz 9.novembrim, kopējais pieejamais finansējums ir 1,5 miljoni eiro. Nākamā, piektā kārta norisināsies no 10.novembra līdz 11.decembrim, kopējais pieejamais finansējums ir 1,5 miljoni eiro.

Pasākumā “Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcināto mežaudžu atjaunošana” atbalstu piešķir par meža atjaunošanu platībās, kurās atbilstoši Valsts meža dienesta atzinumam ir konstatēts ugunsgrēks vai dabas katastrofa (vējgāze, vējlauze, sniega un ledus radīti postījumi), kuras dēļ mežaudze ir iznīcināta, tāpēc šajā platībā mežs ir atjaunojams. Ceturtā kārta norisināsies no 9.oktobra līdz 9.novembrim, kopējais pieejamais finansējums ir 500 000 eiro.

Pasākumā “Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai” atbalstu piešķir jaunaudžu retināšanai, neproduktīvu mežaudžu nomaiņai, valdošās koku sugas nomaiņai baltalkšņa sugu mežaudzēs no 30 gadu vecuma vai blīgznas sugu mežaudzēs. Ceturtā kārta norisināsies no 9.oktobra līdz 9.novembrim, pieejamais finansējums aktivitātē ir 5 miljoni eiro.

Projekta iesnieguma veidlapa pieejama mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā “Atbalsta veidi” -“Projekti un investīcijas”.

Atbalsts ir pieejams Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) ietvaros.

LA.lv