Laukos
Gaļa un zivis

Varēs pieteikties 3,6 miljonu eiro atbalstam konkurētspējīgas zvejniecības un akvakultūras sekmēšanai0

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības (ES) Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai pasākumam “Inovācija”, kam kopējais publiskais finansējums ir 3,6 miljoni eiro, liecina paziņojums oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Tostarp prioritātē “Veicināt videi ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu zvejniecību” pieejams divu miljonu eiro finansējums, bet prioritātē “Veicināt videi ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu akvakultūru” – 1,6 miljoni eiro.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no šā gada 20.augusta līdz 14.decembrim.

Kārtā iesniegto projektu iesniegumu īstenošanas beigu datums ir trīs gadi no LAD lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu stāšanās spēkā.

Projektu iesniegumi jāiesniedz, ierodoties Lauku atbalsta dienestā personīgi vai “[email protected]” elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā.

LA.lv