Gaļa un zivis, Zivsaimniecība

Varēs pieteikties 3,6 miljonu eiro atbalstam konkurētspējīgas zvejniecības un akvakultūras sekmēšanai

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības (ES) Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai pasākumam “Inovācija”, kam kopējais publiskais finansējums ir 3,6 miljoni eiro, liecina paziņojums oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Tostarp prioritātē “Veicināt videi ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu zvejniecību” pieejams divu miljonu eiro finansējums, bet prioritātē “Veicināt videi ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu akvakultūru” – 1,6 miljoni eiro.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no šā gada 20.augusta līdz 14.decembrim.

Kārtā iesniegto projektu iesniegumu īstenošanas beigu datums ir trīs gadi no LAD lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu stāšanās spēkā.

Projektu iesniegumi jāiesniedz, ierodoties Lauku atbalsta dienestā personīgi vai “[email protected]” elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā.

1 komentārs

  1. Labais! Forši, ka arī zvisamniecību attīsta – mēs tomēr jūras, ezeru un upju valsts, zivju mums daudz, zvejas un zivju audzēšanas tradīcijas labas. Prieks, ka zemkopības ministrija fokusejas ne tikai uz lauksaimniecību, bet sniedz nozīmīgu atbalstu arī zivsaimniecībai.

Atbilde uz Zedenis komentāru

Atcelt atbildi