Laukos
Politika

Plūdos cietušie zemnieki pagaidām atturīgi VID piedāvātā atbalsta izmantošanā0


Ražas novākšana applūdušajos laukos Latgalē
Ražas novākšana applūdušajos laukos Latgalē
Foto LETA

Pagaidām vēl neviens Latgales, Zemgales un Vidzemes lauksaimnieks, kurš šīs vasaras nogalē laika apstākļu izraisīto plūdu dēļ ir cietis zaudējumus, nav vērsies Valsts ieņēmumu dienestā (VID), lai izmantotu pieejamo atbalstu, informēja dienestā.

Pēc ārkārtas situācijas izsludināšanas saistībā ar neseno lietavu un plūdu radītajiem zaudējumiem lauksaimniekiem Latgalē, Zemgalē un Vidzemē, VID informēja, ka ir pieejams valsts atbalsts nodokļu saistību izpildes jomā.

Lauksaimniekiem, kuriem nodokļu maksājumu termiņa kavējumi ir radušies saistībā ar lietavu un plūdu radītajiem zaudējumiem, ir iespēja ar motivētu rakstveida iesniegumu vērsties VID ar lūgumu sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku līdz vienam gadam nokavēto nodokļu maksājumu samaksu, ja termiņa kavējums radies nepārvaramas varas rezultātā. Papildu iesniegumam ir jāiesniedz VID dokumentāri pierādījumi tam, ka iestājušies nepārvaramas varas apstākļi. Ja lauksaimnieki nodokļu maksājumus sadalīs termiņos, tiem netiks piemērota nokavējuma nauda.

Savukārt tie uzņēmumi, kurus ārkārtas apstākļi skāruši pastarpināti, var izmantot likuma “Par nodokļiem un nodevām” paredzēto iespēju sadalīt nodokļu samaksu uz laiku līdz vienam gadam. Šajā gadījumā nodokļu maksātājam ne vēlāk kā mēnesi pēc maksājuma termiņa iestāšanās ir jāvēršas VID ar motivētu rakstveida iesniegumu.

Attiecībā uz nodokļu parādu, kuram VID jau ir sācis piedziņas darbības, lauksaimniekiem ir tiesības iesniegt VID motivētu rakstveida iesniegumu, lūdzot VID pieņemt lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, nosakot nodokļu maksātājam termiņu uz laiku līdz trim gadiem.

Šo likuma normu ir iespējams piemērot, ja lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu nav pieņemts vēlāk kā pirms sešiem mēnešiem, kā arī nodokļu maksātājam nav aktuāls maksātnespējas, tiesiskās aizsardzības vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process.

Lauksaimniekiem un citiem nodokļu maksātājiem ir iespēja dzēst nokavējuma un soda naudu, ja pilnā apmērā tiek samaksāts pamatparāds. Šim risinājumam varēs pieteikties no 2017.gada 1.oktobra līdz 2018.gada 2.janvārim. Samaksas gala termiņu varēs pagarināt līdz 24 mēnešiem, bet ne ilgāk kā līdz 2019.gada 31.decembrim.

Šādu iespēju paredz Nodokļu maksātājiem nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanai paredzētā atbalsta likums, kas stājās spēkā 2017.gada 22.augustā un attiecas uz visiem nodokļu veidiem, izņemot nekustamā īpašuma nodokli un solidaritātes nodokli.

Iesniegumus, lai izmantotu kādu no minētajām atbalsta iespējām, VID aicina aizpildīt un iesniegt VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), pa pastu vai klātienē kādā no VID klientu apkalpošanas centriem.

Lauksaimnieku un citu uzņēmēju ērtībai VID ir izstrādājis informatīvos materiālus, kas palīdzēs risināt jautājumus, kas saistīti ar atbalsta pasākumiem nodokļu saistību izpildes jomā. Tie ir pieejami VID tīmekļa vietnes sadaļā “Nodokļi” – “Noderīgi” – “Nodokļu parādi” un “Aktualitātes” – “Informācija presei” – “Pieejami vairāki risinājumi, kas atvieglo nodokļu parādu nomaksu”.

LA.lv