Laukos
Mežsaimniecība

Video. Konkursa “Sakoptākais mežs” dalībnieks Grigorijs Rozentāls0


Grigorijs Rozentāls (no labās) un Latvijas Meža īpašnieku biedrības vadītājs Arnis Muižnieks “Dīķeniekos”.
Grigorijs Rozentāls (no labās) un Latvijas Meža īpašnieku biedrības vadītājs Arnis Muižnieks “Dīķeniekos”.
Foto: Valdis Semjonovs

Konkursa “Sakoptākais mežs” laikā tiek apzināti labas mežsaimniecības prakses piemēri, izvērtējot meža īpašnieku ieguldījumu produktīvu un noturīgu mežaudžu izveidē, kopšanas metodes, meža infrastruktūru, zinātniski pamatotu metožu izmantošanu ilgtspējīgā meža apsaimniekošanā, ainavas elementu plānošanu, kā arī saskarsmi ar kaimiņiem un pašvaldību. Konkursa norises gaitā arī tiek veicināta sabiedrības izpratne par to, ko nozīmē ilgtspējīga meža apsaimniekošana un kādēļ tā ir nepieciešama Latvijas mežos.

“Bieži vien sabiedrībā valda maldīgs uzskats, ka sakopts mežs nozīmē ļaut tam augt patstāvīgi bez cilvēka iesaistes. Tādēļ uzskatām, ka ir būtiski apzināt Latvijas meža īpašniekus, kas uzskatāmi parādītu, ka meža kopšanai ir nepieciešamas zinātniski pamatotas mežu apsaimniekošanas metodes, ko labākie saimnieki apguvuši gadiem ilgi. Lai mūsu meži būtu ilgtspējīgi, tie ir jākopj regulāri, ar lielu atbildību un ilgtspējīgu skatījumu ikvienā darbībā,” skaidro LMĪB valdes priekšsēdētājs Arnis Muižnieks.

Konkursa organizētājs ir Latvijas Meža īpašnieku biedrība. Konkursa informatīvais sadarbības partneris ir izdevniecība AS “Latvijas Mediji”.
Video – konkursa dalībnieka, “Dīķenieku” saimnieka Grigorija Rozentāla viedoklis
https://drive.google.com/drive/folders/1T9eAKcMTYWPhTNNa8W1kBVu879AiyPji

LA.lv