Laukos
Mežsaimniecība

Viedoklis. Vai ar Latvijā iegūtu koksni saistās risks?0

Foto LETA

Autors: Sertifikācijas iestādes SIA “NEPCon” valdes locekle Oļesja Puišo

Latvija ir viena no priekšzīmīgākajām valstīm attiecībā uz risku, ka šeit iegūtu koksni nevarētu izmantot kā FSC kontrolētu koksni. Šis raksts veltīts FSC kontrolētas koksnes sistēmai, kontrolētas koksnes riska novērtējuma izstrādes procesam un riska novērtējuma rezultātiem Latvijā.

Kontrolētas koksnes riska novērtējuma izstrādē FSC bija iesaistījusi vairākus neatkarīgus ekspertus. NEPCon tika iesaistīts koksnes ieguves nelikumības riska novērtēšanā 53 valstīs, tostarp arī Latvijā. Uzņēmumiem, kas iegādājas FSC kontrolētu koksni, jāizmanto izstrādātais riska novērtējums. Arī Ilgtspējīgas biomasas programma (SBP) ir veikusi riska novērtēšanu, tostarp Latvijai.
FSC izstrādātais novērtējums atklāja tikai dažas iespējamas riska jomas Latvijā. Tās saistītas ar aizsargājamām dabas vērtībām dažos privāto īpašnieku mežos Latvijā un nodokļu, darba attiecību un darba drošības tiesību aktu ievērošanu. Uzņēmumi, kas iegādājas koksni no apvidus, kam piemīt risks, minēto veidu risku var mazināt ar atbilstošiem kontroles pasākumiem.

Kas ir FSC kontrolēta koksne?

FSC sertifikācijas sistēma pieļauj, ka ražošanas procesā tiek jaukta koksne gan no sertificētiem, gan nesertificētiem avotiem ar nosacījumu, ka nesertificētā koksne nav iegūta no kāda no „nepieļaujamiem avotiem“:
1. Nelikumīgas mežizstrādes rezultātā iegūta koksne
2. Koksne, kas iegūta pārkāpjot tradicionālās un cilvēktiesības
3. Koksne iegūta mežos, kur saimnieciskā darbība apdraud aizsargājamas dabas vērtības
4. Koksne, kas iegūta mežos, ko pēc mežizstrādes pārvērtīs par plantācijām vai nemeža zemi
5. Koksne no mežiem, kur stādīti ģenētiski modificēti koki

Nesertificētu koksni, kas nav iegūta no kāda no minētajiem pretrunīgajiem avotiem, var izmantot kā „kontrolētu koksni”, un to drīkst jaukt ar FSC sertificētu koksni. Svarīgākais kontrolētas koksnes kategorijas izveides motīvs bija novērst no nepieņemamiem avotiem iegūtas koksnes nonākšanu FSC sertificētos izstrādājumos.

Kāds ir FSC riska vērtēšanas process?
FSC ir vērienīgs mērķis novērtēt risku vairumā pasaules valstu, kur ir meži un kur iegūst kontrolētu koksni. Riska vērtēšanas pamatā ir FSC Ģenerālās asamblejas rezolūcija par sertifikātu īpašnieku veiktu riska novērtējumu izskaušanu, un tam sekoja jauna FSC kontrolētas koksnes standarta (FSC-STD-40-005 V3.1) ieviešana.

Riskā balstīta pieeja pretrunīgu materiālu izskaušanā no kokmateriālu piegādes ķēdēm ir ES Kokmateriālu regulas pamatelements, kas nosaka, ka visiem tirgus dalībniekiem – meža īpašniekiem vai importētājiem, kuri laiž koksni ES tirgū,- jāizveido likumības pārbaužu sistēma, kas novērtētu un mazinātu nelikumīgi iegūtu kokmateriālu tirdzniecības risku. Jaunais FSC kontrolētas koksnes standarts veidots uz tādiem pašiem principiem kā ES Kokmateriālu regula, bet ir ar plašāku skatu un ietver arī dažas prasības attiecībā uz sociāliem un dabas aizsardzības aspektiem. Ilgtspējīgas biomasas partnerība (SBP) spērusi soli tālāk un ieviesusi papildu prasības, piemēram, attiecībā uz oglekļa uzkrāšanu.

Vairāki uzņēmumi, kas darbojas Latvijā, piemēram, “Stora Enso” un “IKEA”, jau gadiem ilgi izmanto līdzīgu piesardzīgu pieeju, lai nepieļautu, ka uzņēmuma piegādes ķēdēs nokļūst no pretrunīgiem avotiem iegūti materiāli.

Kādas izmaiņas FSC ir ieviesusi kontrolētas koksnes sistēmā?
2015. gadā, kad notika pāreja no kontrolētas koksnes standarta otrās versijas uz trešo, FSC ieviesa standartā dažas būtiskas izmaiņas , tostarp:

• nomainot ierasto “punktu pa punktam” standartu ar tādu, kas ņem vērā risku; nosaka, ka risks jānovērtē un jāmazina tādā pašā veidā, ka to pieprasa tādi tiesību akti kā ES Kokmateriālu regula. Riskā balstītas pieejas priekšrocība ir tāda, ka tā vērš uzņēmumu pūliņus turp, kur tie visvairāk nepieciešami, nevis prasa, lai uzņēmumi šķiestu laiku visiem kontrolsaraksta punktiem pēc kārtas, pat tiem, kuru pārkāpuma risks ir zems;
• piedāvājot FSC veiktus riska novērtējumus, nevis atstājot riska vērtēšanu katra uzņēmuma ziņā. Tas gan atvieglo uzņēmumu uzdevumus, gan nodrošina to, ka visi uzņēmumi pieturas pie vienādām prasībām;
• pieprasot, lai uzņēmumi novērtē un mazina risku, ka mežizstrāde varētu apdraudēt aizsargājamas dabas un kultūras vērtības nelielos apvidos, piemēram, tādos kā būtiskas dzīvotnes.

Kāda ir FSC riska novērtējuma izstrādes kārtība?

FSC starptautiskais birojs iesaistīja NEPCon kontrolētas koksnes riska novērtējumu izstrādē (1., 3., 4. un 5. kategorijai) 53 pasaules valstīm, tostarp Latvijai. Riska novērtējumā noteikts risks, ka kokmateriālu plūsmā varētu nonākt materiāli no kādas no piecām nepieņemamām kategorijām, kas minētas iepriekš. Novērtējums attiecas uz visiem kokmateriāliem, kas iegūti Latvijā, bet nav FSC sertificēti. Līdzīgu riska novērtējumu Latvijai izstrādājusi arī Ilgtspējīgas biomasas programma. To veicot, vadāmies pēc FSC starptautiskā biroja procedūrām riska novērtējumu izstrādei. Procedūra ir vienāda visām valstīm, un tajā allaž iekļauta ieinteresēto pušu aptauja.

Kad bijām izstrādājuši sākotnējo FSC riska novērtējuma uzmetumu, saskaņā ar FSC procedūrām nepastarpināti vērsāmies pie vietējiem ekspertiem, lai pārliecinātos par sākotnējā novērtējuma uzmetuma rezultātu atbilstību. Izstrādājot novērtējuma uzmetumu, mēs izmantojām dažādus avotus, tostarp vietēju un starptautisku publikāciju izpēti, pētījumu ziņojumus, statistikas datus, pārvaldes iestāžu ziņojumus un sadarbību ar vietējiem ekspertiem. Pilns avotu saraksts atrodams riska novērtējumā.

Kad uzmetums bija gatavs, FSC starptautiskais birojs rīkoja 30 dienu ilgu tā apspriešanu no 2017. gada 1. līdz 31. martam. Publiskā apspriešana bija izziņota FSC starptautiskā biroja tīmekļa vietnē, savukārt FSC pārstāvis Latvijā ar vēstuļu starpniecību uzaicināja ieinteresētās puses piedalīties apspriešanā. Publiskās apspriešanas gaitā ikviena ieinteresētā puse, tostarp Latvijas kokrūpniecības pārstāvji, varēja izteikt savu viedokli par riska novērtējuma uzmetumu. FSC saņēma komentārus attiecībā uz 3. kategoriju (aizsargājamas dabas vērtības) no 26 ieinteresētajām pusēm, tostarp privātā sektora uzņēmumiem un nodeva komentārus mums.

Mēs izskatījām minētos komentārus un par katru iesniegto komentāru sagatavojām atbildi ar informāciju un pamatojumu, kā tas iekļauts, vai atbildi un pamatojumu, kāpēc tas nav iekļauts gala variantā. Iekļaujot ieinteresēto pušu komentārus, mēs centāmies vienlīdz ņemt vērā komentārus no ļaudīm, kas pārstāv dažādas interešu grupas, īpaši attiecībā uz FSC palātām: sociālo, vides un ekonomikas.
Riska novērtējumu nolūks ir novērtēt nepieņemamu materiālu ieguves risku piecās kontrolētas koksnes kategorijās. Tā nav valsts izstrādāta vai apstiprināta kārtība.

Kas teikts riska novērtējumā Latvijai?
Esam izstrādājušo tabulu ar Latvijas riska novērtējuma secinājumiem, kas sadalīti piecās dažādās nepieņemamu materiālu kategorijās (vairāk skat.mājaslapā-red.). Katras kategorijas katram indikatoram FSC ir sniegusi riska līmeņa vērtējumu, proti, risks ir vai nu zems (tas nozīmē, ka uzņēmumiem, kas īsteno savu likumības pārbaužu sistēmu, nav jāveic riska mazināšanas pasākumi), vai arī risks nav attiecināms (kas nozīmē, ka indikators uz Latviju neattiecas). Atgādinām, ka FSC īsteno piesardzīgu pieeju: tiek uzskatīts, ka risks pastāv, ja vien nav dokumentālu pierādījumu, ka tas ir zems.

Ipriekšminētais nozīmē, ka uzņēmums, kas vēlas iegādāties kontrolētu koksni Latvijā, var vai nu iegādāties FSC kontrolētu koksni no uzņēmumiem, kam ir FSC kontrolētas koksnes sertifikāts – tādā gadījumā nav jāveic nekādas pārbaudes, jo materiāli jau iepriekš piegādes ķēdē ir pārbaudīti. Otra iespēja – iegādāties nesertificētu koksni un īstenot kontroles pasākumus attiecībā uz minētajiem riska veidiem.

Plašāka informācija – SIA “NEPCon” mājaslapā.
Raksts publicēts kā “NEPCon” viedoklis saistībā ar laukos.lv publicēto rakstu “Kārtējā pārcentība. Biotopu sertifikācijas dēļ privātie mežsaimnieki pakļauti riskam.”
Raksts pieejams šeit

LA.lv
LE
LETA
Laukos
“Iļģuciema kvasa” ražotājam pērn palielinājies gan apgrozījums, gan peļņa
5 stundas
LE
LETA
Laukos
Latvijā saražotā alus apmērs turpina pieaugt
7 stundas
AT
Agro Tops
Laukos
Cik ienesīgi audzēt lucernu kukurūzas rindstarpās?
8 stundas

Lasītākie raksti

Par svarīgo

IE
Ināra Egle
Latvijā
LPA nesteidz atbalstīt apriņķus un “paņem pauzi” līdz augusta vidum
3 stundas
LL
LETA, LA.lv
Latvijā
Policijai vēl nav izdevies notvert advokāta Bērziņa slepkavas
2 stundas
JL
Juris Lorencs
Pasaulē
Juris Lorencs: Vēlētāji Ukrainā ir “salikuši visas olas vienā grozā” 1
2 stundas
LE
LETA
Ekonomika
Reiram būs jālemj par mutisku aizrādījumu VID vadītājai Jaunzemei. Ministrija skaidro iemeslus
3 stundas
LE
LETA/LA.LV
Pasaulē
Pēc atteikšanās no cūkgaļas diviem bērnudārziem Vācijā vajadzīga policijas aizsardzība
1 stunda