Audzēšana, Bio

Visus bioloģiskās lauksaimniecības dzīvniekus drīkstēs marķēt ar ES logotipu

Lai veicinātu nozares attīstību, turpmāk bioloģiskās lauksaimniecības dzīvniekus drīkstēs marķēt ar Eiropas Savienības (ES) bioloģisko produktu logotipu, paredz valdības apstiprinātie grozījumi dzīvnieku un no tiem iegūto produktu aprites kārtībā, kas nav regulēta Eiropas Savienības tiesību aktos par bioloģisko lauksaimniecību.

Saskaņā ar attiecīgu ES regulu dalībvalstis turpmāk varēs piemērot nacionālās valsts izdotus noteikumus un dzīvniekus, kuri nav iekļauti ES tiesību aktos par bioloģisko lauksaimniecību, un no tiem iegūto produkciju marķēt ar ES bioloģisko produktu logotipu.

Latvijā, piemēram, turpmāk ar bioloģisko logo marķēt drīkstēs bioloģiskos briežu dzimtas dzīvniekus, trušus, mežacūkas, muflonus, gliemežus, sliekas, strausus, fazānus, gaļas baložus un paipalas.

Līdz šim bija noteikts, ka ganāmpulku var palielināt par 10% un 20%, bet nebija paredzēta rīcība gadījumos, kad ganāmpulkā ir mazāks skaits dzīvnieku un ir nepieciešams noteikt augstāku procentuālo palielinājumu. Noteikumi tagad ir papildināti ar nepieciešamo regulējumu.

Noteikumos arī ir mainīts minimālais kaušanas vecums atsevišķiem dzīvniekiem, lai neaizliegtu patēriņam realizēt jaunos dzīvniekus, kas ir tradicionāli un pieprasīti.
Ministru kabineta noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Pievienot komentāru