Laukos
Graudkopība

Āboliņš, airene un lucerna. Zālāju sēklu piedāvājums jaunajai sezonai0

Foto: Anita Pirktiņa

Sarkanais āboliņš

Start (BA*). Augstražīga, vidēji agra diploīda šķirne ar ļoti augstu barības vērtību. Strauja augšana sējas gadā. Veiksmīgi var izmantot tīrsējā vai maisījumos. Zaļās masas un sausnas raža ir augsta un noturīga arī otrajā izmantošanas gadā, ar lielu un izlīdzinātu proteīna daudzumu pļāvumos.

Dižstende (SPC, Ķiv.). Vidēji agrīna šķirne, kurai sējas gadā (augot zem virsauga) tikai atsevišķiem augiem veidojas ģeneratīvie dzinumi. Sēts bez virsauga, līdz rudenim mēdz arī uzziedēt. Pirmajā izmantošanas gadā un pēc pļāvumiem ataug samērā lēni, veģetācijas periodā var iegūt divus pļāvumus. Samērā ziemcietīga, vidēji izturīga pret āboliņa vēzi un fuzariozi. Sekmīgi pārziemo un arī otrā izmantošanas gada zelmenī saglabājas pietiekami labi.

Dīvaja (Ķiv.). Vēla tetraploīda šķirne ar lielāku augumu, platām lapām un rupjākiem stiebriem. Izceļas ar labu ziemcietību un ilggadību. Sezonā dod vienu pļāvumu un nelielu atālu. Lapu īpatsvars pirmā pļāvuma ražā ir 40%. Dod lielu zaļās masas un sausnas ražu (12,5 t/ha). Šķirne piemērota audzēšanai ilggadīgo tīrumu, pļavu un ganību zelmeņu veidošanai un lopbarības gatavošanai skābbarībai. Šķirne audzēšanai ieteicama arī nobarojamo liellopu ganāmpulkiem, jo zelmeņos tā saglabājas 3–4 gadus.

Raunis (VAKS, PPC). Vidēji agrīna (zied jūnija 2. dekādē), augstražīga šķirne ar labu ziemcietību. Ataugšanas spēja laba, veģetācijas periodā dod divus trīs pļāvumus. Izturība pret slimībām vidēja. Piemērota stiebr­zāļu mistros siena un zaļās masas ieguvei. Izmantojama siena ražošanai vidēji agriem zāļu maisījumiem, kultivēto ganību ierīkošanai. Lopbarības sējumos izmantojama 1,5–2 gadus. Piemērota audzēšanai bioloģiskajā lauksaimniecībā.

Baltais āboliņš

– Avalon (BA). Šaurlapu baltais āboliņš. Augstražīgs, nodrošina labu ražas līmeni visos izmantošanas gados. Daudz proteīna. Labas ataugšanas spējas pēc pļaušanas, labi pacieš nomīdīšanu. Piemērots ilggadīgām kultivētām ganībām.

Rivendel (Ķiv.). Šaurlapu baltais āboliņš ar izcili augstu izturību un noturību ganību zelmeņos. Šķirne īpaši piemērota liellopu un aitu saimniecībām. Ļoti laba ziemcietība. Sezonāli izlīdzināta un ikgadēji stabila augsta raža.

Rabbani (Ķiv.). Baltais āboliņš ar vienmērīgu ražību sezonas griezumā, īpaši piemērots mainīgiem klimata apstākļiem. Izceļas ar augstu sausnas ražu, ko veicina agra un strauja attīstība. Ļoti laba ziemcietība.

Daile (PPC). Vidēji agra šķirne, ataugšanas spējas ļoti labas, labos augšanas apstākļos dod divus pļāvumus. Pieder pie giganteum varietātes. Sāk ziedēt maija beigās un masveida ziedēšanu sasniedz jūnija 1. dekādes beigās. Ataugšanas spējas ļoti labas, labos augšanas apstākļos var iegūt divus pļāvumus. Izturība pret slimībām vidēja. Izmantojama zāļu maisījumiem augstražīgu ilggadīgo kultivēto ganību ierīkošanai, zaļās masa ieguvei lopbarības zālāju sējumos. Piemērota audzēšanai bioloģiskajā lauksaimniecībā.

Bastarda āboliņš

Aurora (BA). Vidēji agrīna, augstražīga šķirne ar ļoti labu spēju piemēroties un augt skābās augsnēs. Labi ataug pēc nopļaušanas. Raksturīga ļoti laba ziemcietība. Līdz pat ziedēšanas beigām saglabā augstu barības vērtību.

Namejs (PPC). Vidēji agra šķirne, zied jūnija beigās, jūlija sākumā. Ataugšanas spējas labas, veģetācijas periodā dod divus pļāvumus. Tetraploīda, ar 80–120 cm gariem, vidēji rupjiem stiebriem. Izturība pret slimībām vidēja. Izmantojama pļaujamo zālāju un ganību ierīkošanai iekultivētās, mitrākās minerālaugsnēs un kultivētos zāļu purvos, vietās, kur sliktāk aug sarkanais āboliņš.

Viengadīgā airene

Jivet (BA). Viengadīgā Westerwoldicum tipa airene. Izceļas ar ātraudzību, rupjāku un biezāku lapojumu. Ieteicams sēt, ja zaļo masu vajag iegūt 3–6 mēnešu laikā. Sējama gan tīrsējā, gan kā virsaugs.

Druva (Ķiv., SPC, PPC, VAKS). Ātraudzīga, augstražīga šķirne ar labām ataugšanas spējām – veģetācijas periodā var iegūt 3–4 pilnus pļāvumus ar kopējo zaļās masas ražu 55–60 t/ha un sausnas ražu 10–11 t/ha. Izlīdzināts ražas sadalījums pa pļāvumiem. Augsta lopbarības vērtība: lapojums 57–72%, sausna 16–19%, kokšķiedra 25%, sausnas sagremojamība līdz 70%. Izturība pret slimībām laba. Izmantojama siena un zaļās masas ražošanai ar mitrumu nodrošinātās minerālaugsnēs un iekultivētos zāļu purvos. Kā virsaugs – ilggadīgo pļaujamo zālāju un ganību zāļu maisījumos, lai jau sējas gadā iegūtu agru un lielu zaļās masas un siena ražu. Piemērota audzēšanai bioloģiskajā lauksaimniecībā.

Ganību airene

Spīdola (Ķiv., VAKS). Vidēji agrīna tetraploīda apakšzāle ar platākām, garākām lapām, nedaudz resnākiem stiebriem un zemāku augumu. Izceļas ar labu ziemcietību. Atālā veido daudz stiebru. Piemērota zālaugu sēklu maisījumos vēlu ilggadīgu ganību veidošanai. Lielāks īpatsvars zelmenī pirmajos gados pēc ierīkošanas. Piemērotākās ir smilšmāla un mālsmilts minerālaugsnes, der arī māla augsnes, bet vājāk aug vieglās smilts platībās. Atsaucīga uz slāpekļa mēslojumu. Daudz proteīna, laba sagremojamība. Izmantojama ganību ierīkošanai.

Gunta (PPC). Apakšzāle, viena no vērtīgākajām stiebrzālēm ar lielu proteīna daudzumu un sagremojamību. Vidēji vēla, zied jūnija 2. dekādē. Ataugšanas spējas ļoti labas. Izturība pret slimībām vidēja. Izmantojama zāļu maisījumiem kultivētām ganībām, pļaujamiem zālājiem vidējās un smagās minerālaugsnēs, trūdvielām bagātās māla augsnēs. Kūdras un vieglas smilts augsnes audzēšanai nav piemērotas. Piemērota audzēšanai bioloģiskajā lauksaimniecībā. Izmantojama arī dekoratīvo zālienu ierīkošanai.

Hibrīdā airene

Saikava (VAKS). Vidēji vēla šķirne, kas atālā veido daudz stiebru, tāpēc labāk piemērota pļaušanai nekā ganīšanai. Augstražīga, ļoti labi ataug, piemērota intensīvai izmantošanai, iegūstot vismaz trīs pļāvumus. Laba ziemcietība.

Pļavas timotiņš

Jumis (Ķiv., PPC, VAKS). Vidēji vēla šķirne, zied jūnija beigās, jūlija sākumā. Izceļas ar ļoti labu ziemcietību un augstražību (līdz trīs pļāvumiem gadā). Raksturīgi stāvi ceri, vidēji rupji, taisni stiebri, 60–100 cm gari. Vidēja ataugšanas spēja, laba izturība pret slimībām. Šķirne piemērota zālaugu maisījumiem kultivētajās ganībās mitrākās augsnēs, tīrumu zālājiem un kultivētajām pļavām. Labi aug iekultivētās, irdenās, vidēji smagās minerāl­augsnēs un nosusinātos zāļu purvos. Šķirne mazjutīga pret augsnes skābumu. Piemērota audzēšanai bioloģiskajā lauksaimniecībā.

Pļavas auzene

Patra (Ķiv.). Tetraploīda šķirne, veido 120–130 cm spēcīga auguma cerus, ir platas, sulīgas tumši zaļas lapas un samērā resni sulīgi stiebri. Piemērota ilggadīgu pļavu un ganību zelmeņu veidošanai gan kūdras, gan minerālaugsnēs, derīga arī audzēšanai mistros ar sarkano āboliņu. Rupjo, sulīgo stiebru dēļ zāle vispiemērotākā ir skābsiena un skābbarības gatavošanai.

Silva (Ķiv.). Diploīda šķirne, kas izceļas ar īpašu ilggadību, vienlaikus sniedzot labus ražas rādītājus. Piemīt ļoti augsta izturība pret ilgu applūšanu un pārmitru augsni. Raksturīga laba ziemcietība un izcila izturība pret lapu un stiebru rūsu. Paredzēta audzēšanai pļavās un ganībās gan minerālaugsnēs, gan kūdras augsnēs.

Arita (PPC, VAKS). Vidēji agra pļaušanas tipa šķirne, sāk ziedēt jūnija 1. dekādes beigās, 2. dekādes sākumā. Ataugšanas spējas labas. Izturība pret slimībām laba, sevišķi pret lapu un stiebru rūsām. Piemērota zālāju maisījumiem, vidēji agru pļavu un ganību zelmeņu izveidošanai kopā ar sarkano agro, vidēji agro āboliņu, bastarda āboliņu, timotiņu iekoptās, ar mitrumu nodrošinātās minerālās un kūdras augsnēs. Ļoti laba ziemcietība. Piemērota audzēšanai bioloģiskajā lauksaimniecībā.

Vaira (VAKS). Agra, plaukšanas sākums piecas dienas agrāks nekā standartšķirnei ‘Arita’. Stiebru garums 85 cm. Šķirnes galvenā priekšrocība ir tās ilgāka saglabāšanās zelmenī, kas arī nodrošina augstāku ražību. Sausnas raža 9–10 t/ha. Laba slimību izturība pret lapu rūsu. Piemērota ilggadīgu, agru pļavu un ganību zelmeņu izveidošanai gan minerālaugsnēs, gan kūdras augsnēs. Piemērota rituļu gatavošanai.

Sarkanā auzene

Vaive (PPC, VAKS). Agrīna (zied jūnija pirmajā pusē) augstražīga šķirne (līdz trīs pļāvumiem gadā). Laba ziemcietība. Stīgotāja apakšzāle, zelmenī ātri izveido noturīgu velēnu, mazprasīga augsnes ziņā, labi panes aukstumu, sausumu, kā arī skābākas augsnes. Izmantojama maisījumiem kultivētām ganībām sausās, vieglās, nabadzīgās minerālaugsnēs, kā arī pļaujamo zālāju maisījumiem. Piemērota audzēšanai bioloģiskajā lauksaimniecībā un dekoratīvos zālienos.

Lucerna

Power 4.2 (Ķiv.). Spēcīga lucernas šķirne ar blīvu lapotni. Augsta produktivitāte un izturība plašā ģeogrāfiskā diapazonā. Augsta slimību rezistence.

– GEA (Ķiv., BA, SA, VAKS). Itālijas lucernas šķirne, kuras sēkla apstrādāta ar Rhizobium gumiņbaktēriju. Šķirnei ir laba ziemcietība, kā arī laba proteīna sagremojamība. Taā ātri ataug pēc pļaušanas. Vidēja ražība, ilggadīga. Labi sevi pierādījusi Latvijas klimatiskajos apstākļos. Viena no populārākajām lucernas šķirnēm Latvijā.

Skrīveru (Ķiv.). Latvijas šķirne, kas īpaši labi pielāgota vietējā klimata un augšņu īpašībām. Salīdzinājumā ar ārzemju šķirnēm tā ir pieticīgāka un var augt arī skābākās augsnēs. Piemērota lopbarībai – sienam, skābbarībai un zaļbarībai. Nodrošinot atbilstošu agrotehniku, zelmenī saglabājas 4–6 gadus.

Plato (Ķiv.). Augstražīga šķirne ar labu ziemcietību un lielu kopproteīna daudzumu. Paredzēta izmantošanai sienam, skābbarībai un dehidratizēšanai. Vislabākos rezultātus var sasniegt maisījumos ar stiebrzālēm. Pļaušana jāveic, kad izveidojušies pumpuri vai sasniegts augstākais proteīna līmenis un apēdamība. Jāļauj vienu reizi sezonā uzziedēt, vislietderīgāk pirms trešā pļāvuma.

Lodi (SA). Šķirnei raksturīgs ļoti liels olbaltumvielu daudzums. Stublāju smalkums ir iegūts, veicot augu selekciju, un tas nodrošina lielisku rupjās lopbarības kvalitāti. Laba ziemcietība, ļoti piemērota biežai pļaušanai. Produktivitāte nemainīga un vienmērīga visā pļaujas periodā. Šādus rādītājus var nodrošināt vairākus gadus, saglabājot pastāvīgu produktivitātes līmeni. Iegūtajā rupjajā lopbarībā ir mazs saponīnu daudzums. Šie savienojumi samazina barības vielu uzņemšanas spēju. Eiropā augošajās lucernas šķirnēs saponīnu daudzums parasti ir apmēram 3%, bet šīs šķirnes augos to ir vismaz divreiz mazāk.

Oslava (BA). Izteikti laba ziemošanas spēja ļoti skarbos apstākļos. Īpaši piemērota ilggadīgai audzēšanai. Daudz proteīna, piemērota gan siena, gan skābbarības un zaļbarības ieguvei.


* Sēklu izplatītāji: PPC – AREI Priekuļu pētniecības centrs; SPC – AREI Stendes pētniecības centrs; VAKS – LPKS VAKS; BA – SIA Baltic Agro; LA – SIA Linas Agro; SA – SIA Scandagra; Ķiv. – ZS Ķiveļi; LŠS – SIA Latvijas Šķirnes sēklas


Vairāk lasiet žurnālā Agro Tops

LA.lv