Laukos
Graudkopība

Zālāju sēklu piedāvājums šā gada jaunajai sezonai 0

Sarkanais āboliņš
‘Raunis’ (PPC, VAKS)*. Vidēji agra šķirne, zied jūnija 2. dekādē. Ataugšanas spēja laba, veģetācijas periodā dod divus trīs pļāvumus. Izturība pret slimībām vidēja. Izmantojama siena ražošanai vidēji agriem zāļu maisījumiem, kultivēto ganību ierīkošanai. Lopbarības sējumos izmantojama 1,5–2 gadus. Piemērota stiebrzāļu mistros siena un zaļās masas ieguvei. Laba ziemcietība un ataugšana. Šķirne piemērota audzēšanai bioloģiskajā lauksaimniecībā. Selekcionēta Priekuļu LSI.

‘Dižstende’ (Ķiveļi). Vidēji agra šķirne, sezonā var iegūt divus ziedošus pļāvumus, augu lapojums 46–48%. Potenciālā sausnas raža 10–12 t/ha, sēklu raža 250–300 kg/ha, vidēja izturība pret āboliņa vēzi un fuzariozi. Bez virsauga sēta, līdz rudenim mēdz arī uzziedēt. Pirmajā izmantošanas gadā un pēc pļāvumiem ataug diezgan lēni. Samērā ziemcietīga, sekmīgi pārziemo un arī otrā izmantošanas gada zelmenī saglabājas pietiekami labi.

‘Dīvaja’ (Ķiveļi). Vēla tetraploīda šķirne ar lielāku augumu, platām lapām un rupjākiem stiebriem. Izceļas ar labu ziemcietību un ilggadību. Sezonā dod vienu pļāvumu un nelielu atālu. Lapu īpatsvars pirmajā pļāvuma ražā ir 40%. Dod lielu zaļās masas un sausnas ražu (12,5 t/ha). Šķirne piemērota audzēšanai ilggadīgo tīrumu, pļavu un ganību zelmeņu veidošanai un lopbarības gatavošanai skābbarībai. Šķirne audzēšanai ieteicama arī nobarojamo liellopu ganāmpulkiem, jo zelmenī tā saglabājas 3–4 gadus.

Baltais āboliņš
‘Daile’ (PPC). Vidēji agra, ataugšanas spējas ļoti labas, labos augšanas apstākļos dod divus pļāvumus. Šķirne pieder pie giganteum varietātes. Ziedēt sāk maija beigās un masveida ziedēšanu sasniedz jūnija 1. dekādes beigās. Izturība pret slimībām vidēja. Izmantojama zāļu maisījumiem augstražīgu ilggadīgo kultivēto ganību ierīkošanai, zaļās masa ieguvei lopbarības zālāju sējumos. Šķirne piemērota audzēšanai bioloģiskā lauksaimniecībā. Selekcionēta Priekuļu LSI.

‘Rivendel’ (Ķiveļi). Šaurlapu baltais āboliņš ar izcili augstu izturību un noturību ganību zelmenī. Šķirne īpaši piemērota liellopu un aitu saimniecībām. Ļoti laba ziemcietība. Sezonāli izlīdzināta un ikgadēji stabila augsta raža.

‘Rabbani’ (Ķiveļi). Baltais āboliņš ar vienmērīgu ražību sezonas griezumā, kas īpaši piemērots mainīgiem klimata apstākļiem. Izceļas ar augstu sausnas ražu, ko veicina agra un strauja attīstība. Ļoti laba ziemcietība.

Sarkanā auzene
‘Vaive’ (VAKS, PPC). Stīgotāja apakšzāle, zelmenī ātri izveido noturīgu velēnu, mazprasīga augsnes ziņā, labi panes aukstumu, sausumu, kā arī skābākas augsnes. Agra, zied jūnija pirmajā pusē. Ataugšanas spējas labas, dod divus pilnus līdz trīs pļāvumus. Piemērota zāļu mistriem ganībās un dekoratīvos zālienos, izmantojama maisījumiem kultivētām ganībām sausās, vieglās, nabadzīgās minerālaugsnēs, kā arī pļaujamo zālāju maisījumiem. Piemērota audzēšanai bioloģiskajā lauksaimniecībā. Selekcionēta Priekuļu LSI.

Pļavas auzene

‘Arita’ (VAKS, PPC). Vidēji agra, sāk ziedēt jūnija 1. dekādes beigās, 2. dekādes sākumā. Ataugšanas spējas labas, ļoti laba ziemcietība un izturība pret slimībām, sevišķi pret lapu un stiebru rūsām. Piemērota zālāju maisījumiem, vidēji agra pļavu un ganību zelmeņa izveidošanai kopā ar sarkano agro, vidēji agro āboliņu, bastarda āboliņu, timotiņu iekoptās, ar mitrumu nodrošinātās minerālās un kūdras augsnēs. Pļaušanas tipa šķirne. Piemērota audzēšanai bioloģiskajā lauksaimniecībā. Selekcionēta Priekuļu LSI.

‘Patra’ (Ķiveļi, VAKS). Tetraploīda šķirne, veido 120–130 cm spēcīga auguma cerus, platas, sulīgas tumši zaļas lapas un samērā resnus sulīgus stiebrus. Piemērota ilggadīgu pļavu un ganību zelmeņu veidošanai gan kūdras, gan minerālaugsnēs. Derīga arī audzēšanai mistros ar sarkano āboliņu. Rupjo, sulīgo stiebru dēļ zāle vispiemērotākā ir skābsiena un skābbarības gatavošanai. Ziemcietīga, slimību izturīga.

‘Silva’ (Ķiveļi). Diploīda šķirne, kas izceļas ar īpašu ilggadību, vienlaikus sniedzot labus ražas rādītājus. Piemīt ļoti augsta izturība pret ilgu applūšanu un pārmitru augsni. Raksturīga laba ziemcietība un izcila izturība pret lapu un stiebru rūsu. Paredzēta audzēšanai pļavās un ganībās gan minerālaugsnēs, gan kūdras augsnēs.

‘Vaira’ (VAKS). Diploīdā šķirne, ziemcietīga. Izceļas ar labu saglabāšanos zelmenī. Agra. Augsta slimību izturība pret lapu rūsu. Piemērota ilggadīgu, agru pļavu un ganību zelmeņu izveidošanai gan minerālaugsnēs, gan kūdras augsnēs. Piemērota rituļu gatavošanai.

Pļavas skarene
‘Gatve’ (PPC). Agra, zied jūnija sākumā. Ataugšanas spējas labas, labos veģetācijas apstākļos dod trīs pļāvumus. Stīgotāja apakšzāle, ganību tipa šķirne. Vidēji prasīga augsnes ziņā, piemērota audzēšanai labi iekoptās, pietiekami mitrās minerālās un kūdras augsnēs. Skaists zelmenis un izturīga velēna, tāpēc lieliski noder dekoratīvo zālienu izveidošanai. Šķirne piemērota audzēšanai bioloģiskajā lauksaimniecībā. Selekcionēta Priekuļu LSI.

Ganību airene
‘Gunta’ (VAKS, PPC). Apakšzāle, viena no vērtīgākajām stiebrzālēm ar lielu proteīna daudzumu un labu sagremojamību. Vidēji vēla, zied jūnija 2. dekādē. Ataugšanas spējas ļoti labas. Izturība pret slimībām vidēja. Izmantojama zāļu maisījumiem kultivētām ganībām, pļaujamiem zālājiem vidējās un smagās minerālaugsnēs, trūdvielām bagātās māla augsnēs; kūdras un vieglas smilts augsnes audzēšanai nav piemērotas. Piemērota audzēšanai bioloģiskajā lauksaimniecībā. Izmantojama arī dekoratīvo zālienu ierīkošanai. Selekcionēta Priekuļu LSI.

‘Spīdola’ (VAKS, Ķiveļi). Vidēji agrīna tetraploīda apakšzāle ar platākām lapām, nedaudz resnākiem stiebriem un zemāku augumu. Izceļas ar labu ziemcietību. Atālā veido daudz stiebru. Daudz proteīna un laba sagremojamība. Atsaucīga pret slāpekļa mēslojumu. Piemērota zālaugu sēklu maisījumos vēlu ilggadīgu ganību veidošanai. Lielāks īpatsvars zelmenī ir pirmajos gados pēc ierīkošanas. Piemērotākās augsnes ir smilšmāla un mālsmilts minerālaugsnes, der arī māla augsnes, bet vājāk aug vieglās smilts platībās.

Viengadīgā airene

‘Druva’ (SPC, PPC, Ķiveļi, VAKS). Viena no augstražīgākajām un ātraudzīgākajām lopbarības kultūrām. Ataugšanas spējas ļoti labas. Veģetācijas periodā iegūst 3–5 pļāvumus ar kopējo zaļo masu 55–60 t/ha un sausnu 10–11 t/ha; sēklas raža – 800–1400 kg/ha. Lapojums 57–72%, sausna 16–19%, kokšķiedra 25%, sausnas sagremojamība līdz 70%. Izturība pret slimībām un kaitēkļiem – augsta. Izmantojama siena un zaļās masas ražošanai ar mitrumu nodrošinātās minerāl­augsnēs un iekultivētos zāļu purvos. Kā virs­augs ilggadīgo, pļaujamo zālāju un ganību zāļu maisījumos, lai jau sējas gadā iegūtu agru un augstu zaļās masas un siena ražu. Audzēšanai piemērotas vidēji iekoptas, ar mitrumu pietiekami nodrošinātas minerālās un kūdras augsnes. Piemērota audzēšanai bioloģiskajā lauksaimniecībā. Selekcionēta Priekuļu LSI.

Hibrīdā airene
‘Saikava’ (VAKS). Vidēji vēla šķirne, kas atālā veido daudz stiebru, tāpēc labāk piemērota pļaušanai nekā ganīšanai. Augstražīga, ļoti labi ataug, piemērota intensīvai izmantošanai, iegūstot vismaz trīs pļāvumus. Laba ziemcietība.

Timotiņš
‘Jumis’ (Ķiveļi, VAKS, PPC). Vidēji vēla šķirne, zied jūnija beigās, jūlija sākumā. Izceļas ar ļoti labu ziemcietību un augstražību (līdz trim pļāvumiem gadā). Raksturīgi stāvi ceri, vidēji rupji taisni stiebri, 60–100 cm gari. Vidēja ataugšanas spēja, laba izturība pret slimībām. Šķirne piemērota zālaugu maisījumiem kultivētajās ganībās mitrākās augsnēs, tīrumu zālājiem un kultivētajām pļavām. Labi aug iekultivētās, irdenās, vidēji smagās minerālaugsnēs un nosusinātos zāļu purvos. Šķirne mazjutīga pret augsnes skābumu. Izmantojama pļaujamiem zālājiem minerālaugsnēs. Piemērota audzēšanai bioloģiskajā lauksaimniecībā.

Lucerna
Jaunums! ‘Oslava’ (BA). Lucerna ar izteikti labu ziemošanas spēju izteikti skarbos apstākļos. Īpaši piemērota ilggadīgai audzēšanai. Daudz proteīna, izmantojama gan siena, gan skābbarības un zaļbarības vajadzībām.

‘Power 4.2’ (Ķiveļi). Spēcīga lucernas šķirne ar blīvu lapotni. Augsta produktivitāte un izturība plašā ģeogrāfiskā diapazonā. Augsta slimību rezistence.

‘GEA’ (Ķiveļi, VAKS, SL). Itālijas lucernas šķirne, kurai sēkla apstrādāta ar Rhizobium gumiņbaktēriju. Šķirnei ir laba ziemcietība, kā arī laba proteīna sagremojamība, ātra ataugšana pēc pļaušanas (līdz četriem pļāvumiem sezonā). Vidēja augstas kvalitātes raža, ilggadīga.

‘Skrīveru’ (Ķiveļi). Latvijas šķirne, kas īpaši labi pielāgota vietējā klimata un augšņu īpašībām. Salīdzinājumā ar ārzemju šķirnēm tā ir pieticīgāka un var augt arī skābākās augsnēs. Piemērota lopbarībai – sienam, skābbarībai un zaļbarībai. Nodrošinot atbilstošu agrotehniku, zelmenī saglabājas 4–6 gadus.

‘Plato’ (Ķiveļi). Augstražīga šķirne ar labu ziemcietību un lielu kopproteīna daudzumu. Paredzēta izmantošanai sienam, skābbarībai un dehidratizēšanai. Vislabākos rezultātus var sasniegt maisījumos ar stiebrzālēm. Pļaušana jāveic, kad izveidojušies pumpuri vai sasniegts lielākais proteīna daudzums un apēdamība. Jāļauj reizi sezonā uzziedēt, vislietderīgāk – pirms trešā pļāvuma.

‘Lodi’ (SL). Šķirnei raksturīgs ļoti liels olbaltumvielu daudzums. Stublāju smalkums ir iegūts, veicot augu selekciju, un tas nodrošina lielisku rupjās lopbarības kvalitāti. Laba ziemcietība, ļoti piemērota biežai pļaušanai. Šķirnes produktivitāte ir nemainīga un vienmērīga visā pļaujas periodā. Šādus rādītājus var nodrošināt vairākus gadus, saglabājot pastāvīgu produktivitātes līmeni. Iegūtajā rupjajā lopbarībā ir maz saponīnu. Šie savienojumi samazina barības vielu uzņemšanas spēju. Eiropā augošajās lucernas šķirnēs saponīnu parasti ir apmēram 3%, bet šīs šķirnes augos to līmenis ir vismaz divreiz zemāks.

‘Boregina’ (SL). Daudz proteīna, laba proteīna sagremojamība. Sēklu ieguvei paredzētās šķirnes ir viengadīgas, ar ļoti zemu alkaloīdu līmeni. Dziļas saknes, sausumizturīgas. Labi izmanto barības elementus no grūti šķīstošiem augsnes savienojumiem, piemērota vieglām, vāji skābām augsnēm.

Ragainie vanagnadziņi
‘Krusdelsūra’ (Ķiveļi). Ragainie vanagnadziņi ir tauriņzieži, kas īpaši labi piemēroti skābākām augsnēm. To priekšrocība ir arī izcilā izturība pret applūšanu un pārmitriem augšanas apstākļiem. Ļoti labi pielāgojas sausuma periodiem, augsta ziemcietība. Iegūtā lopbarība ir ļoti augstas kvalitātes, aromātiska, ar smalku struktūru un izcilu barības vielu daudzumu. Šķirnei piemīt augsta produktivitāte, liels augums un izturība, kā arī spēja ātri ataugt. Vislabāk sēt pavasarī. Ļoti labi piemērota ganīšanai, skābbarības un siena ražošanai.
* Sēklu izplatītāji: PPC – AREI Priekuļu pētniecības centrs; SPC – AREI Stendes pētniecības centrs; VAKS – LPKS VAKS; LA – SIA Linas Agro; Ķiveļi – z/s Ķiveļi; LAK – SIA Latagrokoncernas; SL – SIA Scandagra Latvia; BA – SIA Baltic Agro
Vairāk par sēklu piedāvājumu lasiet šeit

Vairāk lasiet žurnālā Agro Tops

LA.lv
LE
LETA/LA.lv
Laukos
Jelgavā par septiņiem miljoniem eiro plāno būvēt veģetārās pārtikas ražotni
1 diena
LA
Laukos.lv
Laukos
Vai apdraudēta bezmaksas piena un augļu izdale skolās? Briselē spriedīs par programmas finansējumu
1 diena
AT
Agro Tops
Laukos
Amerikāņi atjauno ‘Massey Ferguson’ traktorus
1 diena

Lasītākie raksti

Par svarīgo

LA
LA.lv
Latvijā
VIDEO: Latvijā pazīstami cilvēki pauž sirsnīgus vēlējumus savai valstij
1 stunda
LA
LA.lv
Kultūra
FOTO: Latvijas simtgades stāsts izskan fantastiskā deju lielizrādē “Abas Malas”
6 stundas
LE
LETA/LA.lv
Sports
“Dinamo” neiemet “bullīšus” un zaudē Gagarina kausa īpašniecei “Ak Bars”
4 stundas
LE
LETA
Dabā
Laika prognoze: kādi laikapstākļi sagaida valsts svētkos, un vai būs labi redzams salūts?
7 stundas
LA
LA.lv
Kultūra
VIDEO. Roze Stiebra: Nevajag Latviju saķemmēt, vienkārši jādzīvo
6 stundas