Laukos
Politika

Zemkopības ministrijas vajadzībām pārdala 2,79 miljonus eiro0

Foto – LETA

Saeimas deputāti šodien lēma atbalstīt ierosinājumu Zemkopības ministrijas (ZM) vajadzībām piešķirt 2,79 miljonu eiro.

Deputāti piekrita “Par valsts budžetu 2017.gadam” noteiktās apropriācijas pārdalei no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas “Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā” 2,79 miljonu eiro apmērā uz virkni ZM budžeta apakšprogrammu.

Programmai “Pārtikas aprites un veterinārmedicīnas valsts uzraudzības laboratoriskie izmeklējumi” pārdalīti 463 000 eiro, lai novērstu būtisku kavēšanos valsts monitoringa izpildē analītisko iekārtu bojājuma dēļ un ilgtermiņā nodrošinātu pārtikas produktu nekaitīgumu un eksportējošo pārtikas nozares uzņēmumu darbību.

Programmai “Profesionālā izglītība” pārdalīti 1,4 miljoni eiro, lai novērstu dabas stihijas radītās sekas un nodrošinātu mācību procesu atbilstoši darba drošības un vides prasībām.

Uz programmu “Augstākā izglītība” pārdalīti 605 000 eiro, lai novērstu dabas stihijas radītās sekas un nodrošinātu mācību procesu atbilstoši darba drošības un vides prasībām.

Programmai “Dotācija SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” informācijas analīzes un apmaiņas sistēmai” pārdalīti 140 000 eiro, lai nodrošinātu apsekojumus lauku saimniecību darbību raksturojošu datu ieguvei.

Savukārt programmai “Meliorācijas kadastra uzturēšana, valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana” pārdalīti 182 000 eiro, lai novērstu lauksaimniecības zemju un apbūves zemes applūšanas riskus un nodrošinātu valsts nozīmes ūdensnoteku un aizsargdambju uzturēšanu.

LA.lv