Laukos
Politika

Zemniekiem sāk izmaksāt vairāka veida atbalstus0

Foto Karīna Miezāja

Sākot ar šodienu, lauksaimnieki sāk saņemt dažādu brīvprātīgo saistīto atbalstu maksājumus, informē Lauku atbalsta dienestā (LAD).

Brīvprātīgs saistītais atbalsts ir ar ražošanu saistīts atbalsts ar mērķi saglabāt ražošanu nozarēs, kas saskaras ar grūtībām.

Šie atbalsti ir par slaucamām govīm, kazām, liellopiem, aitām, proteīnaugiem, cietes kartupeļiem, sertificētas sēklas kartupeļiem, sertificētām stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām, sertificētu labības sēklu, miežiem, vasaras rapsi, dārzeņiem, kā arī augļiem un ogām.

LAD iepriekš informēja, ka dienests aktīvi strādā, lai pēc iespējas ātrāk izmaksātu platību maksājumus klientiem, ņemot vērā šā gada slikto situāciju lauksaimniecībā, ko radījuši ilgstošie lieti visā Latvijas teritorijā. Līdz novembra beigām izmaksāti vienotā platību maksājuma un Maksājuma apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi (ADSI), avansi 140 miljonu eiro apmērā un tos saņēmuši gandrīz 50 000 klientu.

No 1.decembra dienests jau maksā Vienotā platību maksājuma un ADSI gala maksājumus, kā arī ir uzsācis zaļināšanas un mazo lauksaimnieku shēmas atbalstu izmaksu. Turpretī, sākot no 11.decembra, lauksaimnieki sāks saņemt dažādu brīvprātīgo saistīto atbalstu maksājumus.

Jau ziņots, ka No 20.oktobra sākās Eiropas Savienības (ES) vienotā platībmaksājuma, maksājuma par apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi, un bioloģiskās lauksaimniecības maksājuma avansa izmaksāšana lauksaimniekiem. Lauksaimnieki oktobrī saņems 70% no VPM un 85% no maksājuma apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi, un bioloģiskā maksājuma.

ZM iepriekš atzīmēja, ka vienotā platībmaksājuma finansējums 2017.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir palielinājies par 14%. Provizoriskā atbalsta likme būs aptuveni 70 eiro par hektāru, kas vēl tiks koriģēta atkarībā no kopējās atbalstam apstiprinātās platības.

Maksājuma apgabaliem, kur ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi, likmes 2017.gadā būs nemainīgas – tādas, kā bija līdz šim – par pirmo kategoriju – 35 eiro/ha (avansa maksājumā 85% no likmes – apmēram 30 eiro/ha), par otro kategoriju – 45 eiro/ha (avansa maksājumā – apmēram 38 eiro/ha ), par trešo kategoriju – 50 eiro/ha, (avansa maksājumā – apmēram 43 eiro/ha), 25 eiro/ha (avansa maksājumā – apmēram 21 eiro/ha) teritorijā ar citiem specifiskiem ierobežojumiem.

Bioloģiskie lauksaimnieki 2017.gadā saņems atbalstu tādā pašā apmērā kā iepriekšējos gados.

LA.lv