NVO, Politika

“Zemnieku saeima” aicina tautas kalpus balsot par zemes pirkšanas ierobežojumiem

Biedrība „Zemnieku saeima” Saeimas deputātiem nosūtījausivēstuli ar aicinājumu atbalstīt grozījumus likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”, kas paredz ierobežojumu ieviešanu zemes pircējiem un kurus rīt, 23.martā trešajā lasījumā skatīs Saeimas sēdē.

Komisijas sēdē tika pārskatīta virkne priekšlikumu, lai panāktu šī likumprojekta svarīgāko mērķi – zemes izmantošanu lauksaimnieciskajā ražošanā un ļaut to maksimāli izmantot Latvijas iedzīvotājiem.

“Aicinām Saeimas deputātus atbalstīt Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā akceptētos priekšlikumu, kas paredz fiziskām un juridiskām personām nosacījumu prast latviešu valodu vismaz A līmeņa 1.pakāpē, ja persona vēlas iegādāties zemi Latvijā. Lai izskaustu fiktīvus zemes pirkšanas un pārdošanas darījumus, aicinām atbalstīt priekšlikumu, kas paredz, ka pēc 2018. gada 1. janvāra zemes īpašumu reģistrēšana zemesgrāmatā notiks pēc pašvaldības komisijas atļaujas saņemšanas,” norāda biedrībā.

Likumprojekts paredz nosacījumu, ka zemi nedrīkst iegādāties citu Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valstu, kā arī Šveices Konfederācijas pilsoņi, kuri pastāvīgi neuzturas Latvijā. Tas pats attieksies uz ārvalstniekiem, kuri ir uzņēmumu īpašnieki. Ja cilvēks nav dzīvojis Latvijā un nav saņēmis Latvijas izsniegtu ES pilsoņa reģistrācijas apliecību, zemi iegādāties nedrīkstēs.

Jau vēstīts, ka Saeima 2014.gada vasarā ieviesa būtiskas izmaiņas lauksaimniecības zemes tirdzniecībā, lai veicinātu iedzīvotāju ieinteresētību lauksaimnieciskajā ražošanā un izskaustu spekulatīvus darījumus un masveida zemes izpirkšanu.

„Zemnieku saeima” dibināta 1999.gadā. Biedrība apvieno 900 mazas un lielas saimniecības, kas apsaimnieko  vairāk nekā 500 000 hektāru lauksaimniecībā izmantojamās zemes (augkopība 54%, piena lopkopība 38%, citas nozares 8%) un savās saimniecībās nodrošina darbu vairāk kā 4000 darbiniekiem.

Pievienot komentāru