Laukos
Graudkopība

“Zemnieku saeima” Dižstendē rīkos semināru par vietējās sojas audzēšanu0

Sojas stādi. Foto no LA arhīva

Piektdien, 31.augustā Dižstendē, Talsu novadā Agroresursu un ekonomikas institūta Stendes pētniecības centrā biedrība “Zemnieku saeima” aicina apmeklēt semināru – lauku dienu “Latvijā izaudzētā soja un mieži lopbarībai”.

Latvijā ar ļoti labām sekmēm var izaudzēt jau ierasti zināmos proteīnaugus – pupas un zirņus. Taču proteīnaugu klāsta bagātināšanai lauksaimniekiem rodas arvien lielāka interese par “dienvidnieci” soju. Vēl pirms vairākiem gadiem soja, līdzīgi kā kukurūza un rapši, šķistu Latvijas klimatiskajai zonai ne īpaši piemērota kultūra. Taču selekcionāri apņēmīgi turpina radīt ziemeļu zonai piemērotākas šķirnes.

Soja varētu būt vērtīgs lopbarības proteīnaugs gan konvencionālajā, gan bioloģiskajā saimniekošanā, un tāpēc svarīgi atrast piemērotākās šķirnes un tehnoloģijas, ko piedāvāt audzētājiem.

Biedrības “Zemnieku saeima” eksperte Iveta Grudovska norāda, ka jautājums par nodrošinājumu ar pašaudzētu proteīnu ir kļuvis aktuāls visā Eiropā. “Eiropas Savienībā tiek atbalstīta proteīnaugu audzēšana, un to jūt arī mūsu zemnieki, saņemot papildus atbalstu. Tomēr svarīgi ne tikai izaudzēt, bet arī prast pārstrādāt un izmantot vietēji saražotās izejvielas. Tā kā vairāki ZSA biedri iemēģinājuši roku sojas audzēšanā ar mainīgām sekmēm, jautājums bija sekojošs: vai tas varētu būt interesanti plašākam lauksaimnieku lokam, tostarp bioloģiskajām saimniecībām. Aicinām visus interesentus uz pirmo Lauku dienu, lai redzētu, kāda soja šogad izskatās, ieklausītos zinātnieku un praktiķu atziņās un secinājumos.”

Savukārt Agroresursu un ekonomikas institūta vadošā pētniece un projekta zinātniskā vadītāja Sanita Zute informē, ka soja kā eksotisks dārza kultūraugs Latvijā ir pazīstama no muižu laikiem, tomēr mūsdienās par reālu iespēju Baltijas reģionā kļūst arī sojas audzēšana rūpnieciskos apjomos. Sojas selekcija notiek Polijā, Austrijā, Vācijā, arī Igaunijā. Tiek radītas šķirnes, kas būtu piemērotas reģioniem ar vēlām pavasara salnām un maksimāli agrīnas, lai lauksaimnieki Ālandu salās Zviedrijā, Vācijas un Polijas ziemeļos un tātad arī Baltijas valstīs varētu izaudzētu saimnieciski izdevīgas sojas ražas.

“Pieprasījums pēc sojas, īpaši – ģenētiski nemodificētās, visā pasaulē ir ļoti liels. Pateicoties atbalstam  LAP programmā “Sadarbība”, un saimniecības “Rubuļi” iniciatīvai, izveidojusies 14 partneru – zemnieku saimniecību, lauksaimnieku organizāciju, lopbarības ražotāju, augkopības, lopkopības un ekonomikas nozaru zinātnieku un konsultantu grupa, kas, īstenojot šo projektu, vēlas ne tikai iepazīt un izprast sojas audzēšanas īpatnības, bet arī piedāvāt ekonomiski pamatotus risinājumus lopbarības ražošanai no vietējām izejvielām kopumā. Īpašu uzsvaru liekot tieši uz cūkkopības nozares vajadzībām, kas šobrīd darbojas sarežģītos apstākļos. Nozaru eksperti pievērsīs īpašu uzmanību arī lopbarības miežu audzēšanas tehnoloģiju pilnveidošanai, lai iegūtā raža tiešām būtu augstas kvalitātes. Šis ir īstais brīdis, lai novērtētu dažādu šķirņu sojas sējumus uz lauka tieši pirms ražas novākšanas. Bet no 4. līdz 7. septembrim projekta dalībnieki dosies pieredzes braucienā uz Lietuvu un Poliju, lai tiktos ar šo valstu sojas audzētājiem.”

Plānots, ka semināru plkst.10.30 atklās un par projektu informēs Sanita Zute un Agroresursu un ekonomikas institūta vadošais pētnieks Andris Miglavs. “Latvijas cūku audzētāju asociācijas” vadītāja Dzintra Lejniece un LLU docente Lilija Degola klātesošos iepazīstinās ar situāciju cūkkopībā Latvijā un to, cik svarīgas ir vietējās lopbarības izejvielas, savukārt par sojas audzēšanas pieredzi Latvijā informēs AKPC agronoms – konsultants Aigars Šutka un Agroresursu un ekonomikas institūta vadītāja pienākumu izpildītāja Inga Jansone. Semināra daļu noslēgs Agroresursu un ekonomikas institūta vadošā pētniece Māra Bleidere informējot par to, kas ir labi lopbarības mieži.

No plkst.12.15 iepazīšanās ar lauka izmēģinājumiem – sojas audzēšana tradicionālajā un bioloģiskajā lauksaimniecībā: sarunas, pieredzes apmaiņa ar projekta grupas partneriem – sojas audzēšanas praktiķiem z/s “Rubuļi”, z/s “Jaunkalējiņi”, SIA LLZC. Pasākuma noslēgumā klātesošajiem būs iespēja degustēt sojas un miežu produktus.

“Zemnieku saeima” apvieno 900 mazas un lielas saimniecības no visas Latvijas. Biedri kopā apsaimnieko  vairāk kā 500 tūkst. ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes (augkopība 54%, piena lopkopība 38%, citas nozares 8%) un savās saimniecībās nodrošina darbu vairāk kā 4000 darbiniekiem.

LA.lv