Laukos
Politika

“Zemnieku saeima” rīkos sanāksmi par migrējošo putnu radītajiem zaudējumiem1

Foto – Linda Dombrovska

Trešdien, 15.maijā biedrība “Zemnieku saeima” aicina uz sanāksmi par migrējošo zosu radītajiem postījumiem lauksaimniecībā un iespējamajiem risinājumiem.

Sanāksme notiks Zemkopības ministrijā, Rīgā, Republikas laukumā 2, 314.telpā, sākums plkst.10.

Sanāksmē paredzēts uzklausīt iesaistīto pušu viedokli par turpmāk veicamajām darbībām postījumu samazināšanai.

Pēdējo nedēļu laikā biedrība “Zemnieku saeima” ir saņēmusi zvanus un e-pastus no biedriem par ievērojamiem migrējošo putnu, it īpaši zosu, nodarītajiem postījumiem visā Latvijas teritorijā. Līdz ar to “Zemnieku saeima” sagatavoja un nosūtīja vēstuli Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Dabas aizsardzības pārvaldei un Zemkopības ministrijai ar aicinājumu rast risinājumu ilgstošajam problēmjautājumam.

“Zemnieku saeima” aicina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju vērsties Eiropas Komisijā un kompensācijas par migrējošo putnu nodarītajiem postījumiem neattiecināt uz de minimis atbalstu, jo kompensācija nekāda veidā nav traktējama kā valsts tiešais atbalsts lauksaimniekiem.

Tāpat lauksaimnieku organizācija kā risinājumu redz migrējošo putnu medīšanu potenciālajās postījumu vietās. Citu valstu pieredze rāda, ka putni pēc pirmā šāviena tiek izbaidīti, pamet lauku un nākotnē no konkrētajām vietām izvairās.

Apzinoties faktu, ka zosu sugu populācijas Eiropā piedzīvo ļoti strauju skaitlisko pieaugumu,  šobrīd vairākas ES dalībvalstis (piemēram, Zviedrija un Igaunija) jau izsniedz atļaujas zosu medībām pavasara postījumu vietās. Zviedrijā zosu medības pavasara postījumu vietās ir atļautas jau vismaz 7 gadus.

Sanāksmē piedalīsies pārstāvji no Zemkopības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Dabas aizsardzības pārvaldes, Latvijas mednieku savienības un Latvijas mednieku asociācijas.

“Zemnieku saeima” apvieno gandrīz 900 mazas un lielas saimniecības no visas Latvijas. Biedri kopā apsaimnieko  vairāk kā 500 000 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes (augkopība 54%, piena lopkopība 38%, citas nozares 8%) un savās saimniecībās nodrošina darbu vairāk kā 4000 darbiniekiem.

LA.lv