Laukos
Politika

“Zemnieku saeima” šogad plāno palielināt biedru skaitu līdz 1000 0

“Zemnieku saeimas” kongresā – biedrības valdes priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelzkalēja-Burmistre, valdes prieksšēdētājs Juris Lazdiņš (no labās) un biedrības eksperts Mārtiņš Trons. Foto: Ivars Bušmanis.

Biedrība “Zemnieku saeima” šogad, valsts simtgades gadā plāno palielināt biedru skaitu līdz 1000, piektdien biedrības “Zemnieku saeima” ikgadējā kongresā sacīja tās valdes priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelzkalēja-Burmistre.

“Zemnieku saeima” vadība informēja, ka 2018.gadu biedrība iesākusi ar 786 biedriem, kas ir mazāk nekā pirms gada, jo no biedrības tika izslēgti tie, kas četrus gadus nebija maksājuši biedra naudu. Tikmēr kopumā “Zemnieku saeimas” pārstāvniecība reģionos gada laikā nav būtiski mainījusies – 35% biedru nāk no Zemgales, 29% – no Vidzemes, 21% – no Kurzemes, bet 15% – no Latgales, un tādējādi biedrība pārstāv visu segmentu un visu reģionu lauksaimniekus.

“Zemnieku saeimas” priekšsēdētāja vietniece kā biedrības šā gada galvenos mērķus minēja līdzdalību Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) veidošanā. Tāpat iecerēts strādāt pie Latvijas lauksaimnieku konkurētspējas stiprināšanas, tostarp aktīvi iesaistīties Eiropas Savienības (ES) likumdošanas izstrādā Eiropas lauksaimniekus apvienojošā organizācijā COPA-COGECA. Tāpat starp biedrības prioritātēm ir Latvijas lauksaimnieku interešu aizstāvība krīzes situācijās un viedokļa paušana par ES lauksaimniecības nozares regulējošo aktu un starptautisko līgumu projektiem, darbs pie vietējo produktu atpazīstamības veicināšanas, un līdzdarbība starptautiskos projektos, nodrošinot pieredzes apmaiņu.

“Zemnieku saeima” šogad plāno turpināt paust Latvijas lauksaimnieku viedokli par ES lauksaimniecības nozares regulējošo aktu un starptautisko līgumu projektus, saskaņojot Latvijas lauksaimnieku pozīcijas un atzinumus ar citu ES valstu lauksaimnieku nostāju.

Vienlaikus šogad iecerēts turpināt pastāvīgi sekot politikas veidošanas procesiem un aizstāvēt Latvijas ražojošo lauksaimnieku intereses, kā arī skaidrot sabiedrībai lauksaimnieciskās ražošanas likumsakarības un ieguvumus, ko dod lauksaimnieki. Iecerēts arī piedalīties zināšanu un informācijas bāzes veidošanā.

Dzelzkalēja-Burmistre teica, ka “Zemnieku saeimai” ir būtiska finansējuma piesaistīšana lauku ceļu sakārtošanai, ieņēmumu no nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas novirzīšana pašvaldību lauku ceļu sakārtošanai un uzturēšanai. Vēstules ar šādu aicinājumu “Zemnieku saeima” ir izsūtījusi vairākām pašvaldībām. Tāpat “Zemnieku saeimas” ieskatā šā gada prioritāte ir arī finansējuma piesaistīšana un mērķtiecīga izmantošana meliorācijas sistēmu sakārtošanai un uzturēšanai.

“Zemnieku saeimas” biedri ir mazas un lielas saimniecības no visas Latvijas, kas kopā apsaimnieko vairāk nekā 500 000 hektāru lauksaimniecībā izmantojamās zemes un savās saimniecībās nodrošina darbu vairāk kā 4000 darbiniekiem.

LA.lv