Laukos
Politika

Institūtam “BIOR” būs jauns pienākums saistībā ar pārtikas kontroli0


Vienā no “Bior” laboratorijām.
Vienā no “Bior” laboratorijām.
Foto – Valdis Semjonovs

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam “BIOR” plānots uzticēt jaunu references jomu – ar pārtiku pārnēsājamo vīrusu noteikšanu, paredz grozījumi attiecīgajos Ministru kabineta (MK) noteikumos, ko ceturtdien plānots nodot starpinstitūciju saskaņošanai.

ZM atgādina, ka 2017.gada 27.jūlijā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī ir publicēta Eiropas Komisijas regula, ar kuru references laboratoriju saraksts papildināts ar jaunu jomu – ar pārtiku pārnēsājamo vīrusu noteikšanu. Tā kā regulā ir ietverta jauna references joma, kas nav minēta attiecīgajos MK noteikumos, ZM ir sagatavojusi grozījumus tajos, nosakot, ka ar pārtiku pārnēsājamo vīrusu noteikšana būs “BIOR” pārziņā.

Grozījumi MK noteikumos “Noteikumi par references laboratorijas statusa piešķiršanas un akreditācijas kārtību, funkcijām un pienākumiem, kā arī iekārtām un aprīkojumam noteiktajām prasībām pārtikas, dzīvnieku barības un dzīvnieku veselības jomā” vēl jāskata valdībā.

Jau ziņots, ka Latvijā references laboratorijas funkcijas pilda “BIOR””, kura pārziņā ir tādas references jomas kā dzīvnieku infekcijas slimību diagnostika, pārtika, materiāli un priekšmeti, kas nonāk saskarē ar pārtiku, dzīvnieku barība, atliekvielas, tai skaitā pesticīdu atliekvielas, un slimību ierosinātāju antimikrobiālā rezistence, diagnozes standartu un metožu kontrole un uzraudzība, kā arī bišu veselība.

“BIOR” izstrādā inovatīvas pētniecības metodes, rada jaunas praktiski pielietojamas zināšanas sabiedrības un vides veselības, pārtikas, zivsaimniecības un veterinārmedicīnas zinātņu jomā. Institūta uzdevums ir rūpēties par sabiedrības un dzīvnieku veselību, pārtikas un vides kvalitāti, zivju un citu ūdens bioloģisko resursu ilgtspējīgu izmantošanu, nodrošinot starptautiskiem standartiem atbilstošu pētniecisko darbību, veicot kvalitatīvu zinātnisko ekspertīzi un laboratoriskos izmeklējumus, sniedzot pakalpojumus starptautiskā mērogā.

LA.lv