Meži, Mežsaimniecība

Ziņojums: Meža nozare patlaban ir viens no galvenajiem Latvijas ekonomikas stūrakmeņiem

Meža nozare patlaban ir viens no galvenajiem Latvijas ekonomikas stūrakmeņiem, teikts Pārresoru koordinācijas centra sagatavotajā “Latvijas ziņojumā Apvienoto Nāciju Organizācijai par ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanu”.

Ziņojumā atgādināts, ka mežsaimniecības, kokapstrādes un mēbeļu ražošanas daļa iekšzemes kopproduktā 2016.gadā veidoja 5,2%, savukārt eksporta apjoms sasniedza divus miljardus eiro, kas ir 20% no valsts kopējā eksporta.

Latvijas meži klāj 52% valsts teritorijas, ieskaitot izcirtumus, purvus un mežu infrastruktūru. Mežu teritorijas nepārtraukti turpina palielināties. Meža izplešanās notiek gan dabiskā ceļā, gan apmežojot neauglīgās un lauksaimniecībā neizmantojamās zemes.

Ziņojumā uzsvērts, ka mežā uzkrātās koksnes apjoms aug trīs reizes straujāk nekā mežu platības, kas ir apliecinājums mērķtiecīgai mežsaimnieciskajai darbībai Latvijā. Mežiem klātās platības laika posmā no 1985. līdz 2012. gadam samazinājās par 3,9%, tomēr laikā no 2009.gada līdz 2017.gadam mežainums ir palielinājies par 1,1% no valsts teritorijas. Pēdējā desmitgadē vidēji ik gadu Latvijas mežos tiek iegūti apmēram 12 miljoni kubikmetru koksnes. Tas ir mazāk nekā dabiskais pieaugums, tāpēc Latvijas mežsaimniecību var raksturot kā koksnes ieguvē ilgtspējīgu.

Vienlaikus ziņojumā atzīmēts, ka ilgtspējīgus mežus raksturo ne tikai koksnes krāja, bet arī citi rādītāji, piemēram meža putnu indekss, kura izmaiņas ir pozitīvi vērtējamas, vai meža biotopu stāvoklis, kas laikā no 2007.gada līdz 2012.gadam ir pasliktinājies un prasa efektīvu rīcību mežsaimniecības prakses biotopos pilnveidošanai.

Ziņojumā uzsvērts, ka viens no Latvijas ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem nākotnē ir aizsargāt, atjaunot un veicināt sauszemes ekosistēmu ilgtspējīgu izmantošanu, ilgtspējīgi apsaimniekot mežus, apkarot pārtuksnešošanos un novērst zemes degradāciju, kā arī veicināt tās atjaunošanu un apstādināt bioloģiskās daudzveidības izzušanu.

Kopumā ir skaidrs, ka vides mērķu un citu prioritāšu saskaņošana un kompromisu rašana būs nepieciešama turpmākajā darbā, lai veicinātu ekonomisko izaugsmi un nodarbinātību, vienlaikus ievērojot vides aizsardzības nepieciešamību un novēršot klimata pārmaiņu ietekmi.

Jau ziņots, ka 2015.gadā Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Ģenerālajā asamblejā pieņēma rezolūciju “Mūsu pasaules pārveidošana: ilgtspējīgas attīstības programma 2030.gadam” (“Dienaskārtība 2030”). Tā nosaka 17 ilgtspējīgas attīstības mērķus un 169 apakšmērķus, kuri sasniedzami, lai pasaulē mazinātos nabadzība un pasaules attīstība būtu ilgtspējīga.

Visām valstīm paredzēts vismaz divas reizes 15 gados sniegt ziņojumu par “Dienaskārtības 2030″/ /ieviešanu. Latvijas ziņojumu sagatavojis Pārresoru koordinācijas centrs un plānots, ka tas tiks prezentēts šā gada jūlijā gadskārtējā augsta līmeņa politikas forumā, Ņujorkā.

6 Komentāri

  1. Vai tad patiesi meža nozarei nav jaunāku datu, vai arī tie ir tik graujoši, ka nav publicējami. Atsaukties pamatā uz laiku pirms 2010. gada vai 2012. gadu mūsdienu tehnoloģiju laikmetā… Un tais skaitļos, kā parasti, tāāda burzma,,, no 85. līdz 2012. mežainums SAMAZINĀJĀS par 3.9%??????? Bet tieši tajā laikā mums visiem stāstīja, ka mežainums aug no 39% uz 52%??????? Tad kā īsti ir, vai šajā valstī jel kāds to zina? Un kas te tādā gadījumā ir sacepts?????

  2. Vēlos zināt, kāds ir stāvoklis ar meža biotopiem nevis 2012. gadā, bet pašlaik. Jāsecina, ka pasliktinās joprojām, bet tad jau nupat ir galīgi švaki…,.

    1. Pašlaik notiek tāds process kā biotopu kartēšana un noslēgsies 2019 (2020) gadā. Tad arī būs dati. Iepriekšējo garadarbu sacerēja zaļie biznesmeņi, kas pat mežā neiegāja.

  3. Ja koksnes apjoms aug trīsreiz straujāk nekā platības, tad jau gandrīz viss ir izcirsts, vai arī nav pareiza rēķināšanas metodika. Jo procentuāli visstraujāko pieaugumu dod paši sīkākie kociņi…. Bet būtiskākais jautājums- kāds visam šim tekstam sakars ar meža nozari, jo ekonomikai jau naudas pienesumu dod IT KĀ ražošana, nevis tas, cik strauji vai lēni mežā koki aug……

    1. Dīvaina interpretācija. Lai Jūs nesajuktu, paskatieties krājas pieauguma dinamiku, kas ir pieejama Bukletā Meža nozare skaitļos un faktos 2018.

  4. Ja pieturamies pie ilgspējūgas mežsaimniecības , kā joprojam ,kopš PSRS laikiem, viss notiks normāli. Attopieties cilvēki, meži Latvijā ir bijuši un būs , par spīti visiem pseido zaļajiem Rozīšiem un tamlīdzīgajiem ekofašistiem.

Atbilde uz Aivars. komentāru

Atcelt atbildi