Laukos
Gaļa un zivis

Zivju fonda padome zivju resursu aizsardzības pasākumiem piešķīrusi 337 768 eiro0

Foto – Valdis Semjonovs

Zivju fonda padome atbalstījusi 26 projektus pasākumā “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība”, piešķirot tiem finansējumu 337 768 eiro apmērā, informēja Zemkopības ministrijā (ZM).

Kopumā pasākuma 2018.gada pirmajā kārtā bija iesniegti 27 projekti, no kuriem vienu projektu padome noraidīja.

Savukārt no pasākumam “Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā” 2018.gada pirmajā kārtā iesniegtajiem 13 projektiem padome pilnā apmērā atbalstīja 12 projektus, piešķirot tiem finansējumu 36 887 eiro apmērā, bet viens projekts tika noraidīts.

ZM arī informēja, ka 2018. gadā Zivju fonda valsts budžeta dotācijas apmērs ir palielināts līdz 925 500 eiro, kas ir par 207 723 eiro vairāk nekā 2017.gadā.

Zivju fonds ir valsts budžetā kārtējam gadam ZM apakšprogrammai “Zivju fonds” piešķirtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, kā arī fizisko un juridisko (arī ārvalstu) personu ziedojumi un dāvinājumi. Fonda līdzekļus izmanto zivju atražošanas un aizsardzības pasākumu nodrošināšanai un zinātnisko pētījumu finansēšanai.

LA.lv