Laukos
Gaļa un zivis

Zivju miltu un eļļas ražošanai vairs nebūs subsīdiju0

Foto LETA

Lai sekmētu ieguldījumus zvejas produktu pievienotās vērtības palielināšanā, turpmāk vairs netiks atbalstīta zvejniecības produkutu pārstrāde tādos produktos kā zivju proteīnā jeb zivju miltos un zivju eļļā.

To paredz valdības akceptētie grozījumi noteikumos, kas nosaka valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākumā “Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana”.

Izvērtējot pasākumā iesniegtajos projektu iesniegumos plānotās darbības zvejas produktu pievienotās vērtības palielināšanai, secināts, ka plānotie ieguldījumi blakusproduktu un nevēlamās nozvejas pārstrādē ir pietiekami. Līdz ar to noteikumos ir veiktas izmaiņas, lai veicinātu ieguldījumus citos zvejas produktu veidos, atbalstu vairs neparedzot nozvejas pārstrādei zivju proteīnā un zivju eļļā.

Ņemot vērā zvejniecības pārstāvju interesi ražot un eksportēt pēc iespējas augstākas pievienotās vērtības produktus, izmaiņas nosacījumos paredz palielināt 2014.–2020. gada plānošanas periodā vienam atbalsta pretendentam pieejamo attiecināmo izmaksu summu par vienu miljonu eiro.

Izmaiņas noteikumos stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” tīmekļvietnē.

LA.lv