Laukos
Politika

ZM: Bioekonomikas stratēģijas mērķu sasniegšanai līdz 2030.gadam nepieciešami 20 miljardi eiro0

Foto LETA

Bioekonomikas stratēģijas mērķu sasniegšanai līdz 2030.gadam nepieciešamas 20 miljardu eiro investīcijas, teikts Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotajā informatīvajā ziņojumā “Latvijas Bioekonomikas stratēģija 2030”, kuru drīzumā plānots izskatīt Ministru kabineta komitejā.

ZM skaidro, ka bioekonomika ir tautsaimniecības daļa, kur ražošanas procesā ilgtspējīgā un pārdomātā veidā tiek izmantoti atjaunojamie dabas resursi, piemēram, augi, mikroorganismi u.c., lai ražotu pārtiku un barību, industriālos produktus un enerģiju. Bioekonomikas nozares ir lauksaimniecība, zivsaimniecība, pārtikas rūpniecība, mežsaimniecība, kokrūpniecība, celulozes un papīra rūpniecība, kā arī atsevišķi ķīmiskās rūpniecības, biotehnoloģiju un enerģētikas nozaru sektori.

Tradicionālo bioekonomikas nozaru – lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības, pārtikas rūpniecības, kā arī kokrūpniecības – ieguldījums ražošanas sektorā Latvijā 2014.gadā veidoja 57% no visu ražojošo nozaru pievienotās vērtības, kas ir gandrīz sešas reizes vairāk nekā nākamajā lielākajā sektorā – metālu un metālizstrādājumu ražošanā.

Latvijas bioekonomikas attīstības stratēģijas vīzija ir, ka Latvijā bioekonomikas nozares ir inovāciju līderes dabas kapitāla vērtības saglabāšanā, palielināšanā, efektīvā un ilgtspējīgā izmantošanā Baltijas valstīs. Latvijā bioekonomikas nozarēs tiek izstrādātas un ieviestas inovatīvas pieejas dabas resursu efektīvai un ilgtspējīgai izmantošanai, lai attīstītu tautsaimniecību, nodrošinot augstu pievienoto vērtību, veicinot eksportu un nodarbinātību, kā arī vienlaikus sabalansējot ekonomiskās intereses ar vides kvalitātes nodrošināšanu, klimata pārmaiņu mazināšanu, klimata pārmaiņu risku izvērtēšanu, pielāgošanos klimata pārmaiņām un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un palielināšanu.

Šīs stratēģijas mērķis ir nodrošināt, lai arī 2030.gadā bioekonomikas tradicionālajās nozarēs nodarbinātība saglabātos 2014.gada līmenī – 125 000 cilvēku. Pēc ZM paustā, lai nodrošinātu nodarbinātības mērķi 2030.gadā, nepieciešams strauji palielināt bioekonomikas sektorā saražotās pievienotās vērtības apmēru. Pieņemot, ka pievienotā vērtība uz vienu nodarbināto kāps no 15 300 eiro 2014.gadā līdz 28 000 eiro 2030.gadā jeb par 80%, pievienotās vērtības pieauguma mērķis tradicionālajās bioekonomikas nozarēs būtu palielinājums no 1,92 miljardiem eiro 2014.gadā līdz 3,5 miljardiem eiro 2030.gadā.

ZM arī atzīst, ka palielināt saražoto pievienoto vērtību nebūs iespējams, nekāpinot eksporta apmēru. Bioekonomikas nozaru eksporta mērķis Latvijā ir sasniegt vismaz deviņus miljardus eiro 2030.gadā.

Ministrijā norāda, lai gan bioekonomikas attīstībai Latvijā ir labvēlīgi priekšnosacījumi, pašreizējās tendences liecina par stagnāciju. Tāpēc bioekonomikas attīstībai Latvijā ir nepieciešams pasākumu kopums, kas veicinātu Latvijas bioresursu potenciāla efektīvāku izmantošanu.

Kopumā bioekonomikas stratēģijas mērķa sasniegšanai līdz 2030.gadam ir nepieciešamas apmēram 20 miljardu eiro investīcijas gan inovācijās, gan jaunu produktu izstrādē, ražošanas paplašināšanā un modernizācijā, jaunu uzņēmumu veidošanā, gan infrastruktūras attīstībā, gan zīmolu un mārketinga pasākumos.

“Mērķa sasniegšanai ir jāveicina gan esošo uzņēmumu attīstība, gan jaunu uzņēmumu izveide, gan arī ārvalstu un valsts investīciju piesaiste, tostarp infrastruktūrā, izmēģinājumprojektos, demonstrācijas projektos, riska kapitālā utt. Investīciju veicināšanā un piesaistē ir nepieciešama kompleksa pieeja, kas atkarīga gan no bioekonomikas nozares un produktu grupas, gan uzņēmuma lieluma, gan mērķa tirgiem. Jāizstrādā izvērsts investīciju veicināšanas un piesaistes plāns bioekonomikas attīstībai Latvijā,” atzina ZM.

LA.lv