Laukos
Politika

ZM izveido vietni aptaujai par riska fondu zaudējumu segšanai lauksaimniekiem0


Applūdušās pļavas Baltinavā
Applūdušās pļavas Baltinavā
Foto Jānis Zālītis

Lai apzinātu lauksaimnieku viedokļus par iespējamu riska fondu veidošanu, no kura varētu finansēt zaudējumus dažādu nelabvēlīgu apstākļu radītos gadījumos, Zemkopības ministrija savā mājaslapā izveidojusi īpašu aptaujas vietni.

Jautājums ir sekojošs: Vai iesaistītos riska fonda veidošanā nelabvēlīgu apstākļu radītu zaudējumu segšanai?

Kā pārliecinājās portāls laukos.lv, šodien, 14.augusta rīta pusē, pozitīvi uz šo jautājumu atbildējuši 59% interesentu, atbildi “nē” snieguši 4%, savukārt vairāk par šo iespēju vēlētos uzzināt 36% zemnieku.

Vietne meklējama ZM mājaslapā: http://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/aptaujas/vai-jus-ka-lauksaimnieciskas-produkcijas-razotajs-esat-gatavs-iesaisti?id=194

Kā ziņots, plūdu radīto zaudējumu segšanai – ceļu remontiem un infrastruktūras atjaunošanai – no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem varētu novirzīt ap 17 miljoniem eiro, no kā 14 miljoni teorētiski varētu tikt atvēlēti zemniekiem. Patlaban Lauku atbalsta dienests saņēmis jau vairāk nekā 400 lauksaimnieku iesniegumus par sējumu platību un zaudētā siena apjomu apsekošanu, tā pretendējot uz kompensācijām par zaudējumiem.

LA.lv