Laukos
Politika

ZM: Meliorācijas sistēmu uzlabošanai jānostiprina demarkācija starp pilsētas ūdenssaimniecības objektiem un meliorāciju 0


Meliorācijas caurules
Meliorācijas caurules
Meliorācijas caurules

Lai veicinātu meliorācijas sistēmu stāvokļa uzlabošanu apdzīvotās vietās, mazinot plūdu draudus un to radītās sekas, jāveic normatīvi nostiprināta demarkācija starp pilsētas ūdenssaimniecības objektiem un meliorāciju, secināts zemkopības ministra Jāņa Dūklava (ZZS) izveidotās meliorācijas darba grupas pirmajā sēdē vakar, 21.decembrī.

Darba grupā tika panākta vienota izpratne par meliorācijas sistēmām apdzīvotajās vietās, ar to saprotot ar ūdensnoteku, ūdenstilpi vai novadgrāvi saistītu meliorācijas sistēmu teritorijas aizsardzībai pret applūšanu, gruntsūdens līmeņu regulēšanai un virszemes ūdens uztveršanai un novadīšanai apdzīvotās vietās.

ZM iepriekš pauda viedokli, ka klimata pārmaiņu ietekmē arvien bagātīgāki kļuvuši nokrišņi. Pārmērīgo nokrišņu daudzuma ietekmē pēdējos gados arvien biežāk cieš ne vien lauki, bet arī cilvēka apdzīvotas teritorijas. Lielākajā daļā Latvijas teritorijas nav veikta apdzīvotu vietu meliorācijas sistēmu inventarizācija, kas apgrūtina patiesās situācijas apzināšanu par meliorācijas sistēmām un to tehnisko stāvokli apdzīvotās vietās, to ietekmi uz civilās aizsardzības draudiem.

Darba grupā pārstāvēti nozares speciālisti, nevalstisko organizāciju, pašvaldību un valsts iestāžu pārstāvji. Darba grupas mērķi ir panākt vienotu izpratni par meliorācijas sistēmu un ūdenssaimniecības objektu demarkācijas robežu apdzīvotās vietās, sagatavot priekšlikumus tiesiskā regulējuma pilnveidošanai apdzīvoto vietu meliorācijas jomā, kā arī izvērtēt pretrunas tiesiskajā regulējumā virszemes ūdensobjektu un meliorācijas sistēmu apsaimniekošanas jomā un sagatavot priekšlikumus tiesiskā regulējuma pilnveidošanai, lai veicinātu starpnozaru vienotu izpratni un novērstu pretrunas tiesiskajā regulējumā.

Jau ziņots, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji kopā ar vairāku pašvaldību pārstāvjiem novembra sākumā tikās ar ZM speciālistiem, lai meklētu risinājumus meliorācijas sistēmu uzlabošanai pilsētās un apdzīvotās vietās.
Vairāk par meliorācijas problēmām lasiet šeit

LA.lv