Laukos
Gaļa un zivis

Plānots ieviest daudz stingrāku zivju nozvejas kontroli0

Foto LETA

Lai efektīvāk kontrolētu nelegālo zvejniecību, kā arī nolūkā salāgot vietējos normatīvus ar Eiropas Savienības attiecīgo regulu plānots elektronizēt visas darbības saistībā ar zvejas produktu partijām, paredz valsts sekretāru sanāksmē izsludinātais noteikumu projekts.

Tajā iekļauta prasība elektroniski reģistrēt visus datus par jebkādām darbībām ar zvejas produktu partijām, tām būs jāpievieno svītrkodi, kā arī visiem operatoriem, tostarp zvejas produktu uzglabātājiem, apstrādātājiem, transportētājiem un eksportētājiem būs jāsaņem lietotāja identifikators un sākotnējā parole.

Kā skaidro Zemkopības ministrijā, noteikumu projekts sagatavots, lai izpildītu ES regulas prasības un nodrošinātu efektīvu kontroles un pārbaudes izpildes sistēmu, kas ietvertu cīņu pret nelegālas, nereģistrētas un neregulētas zvejas darbībām.

Šobrīd spēkā esošajos noteikumos zvejas produktu izsekojamības sistēma balstās uz papīra formā noformētiem dokumentiem. Lai nodrošinātu efektīvu zvejas produktu izsekojamības sistēmu Latvijā, ZM valsts informācijas sistēma “Latvijas zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas sistēma” (LZIKIS) tika papildināta ar elektroniskās izsekojamības nodrošināšanai nepieciešamajiem elementiem.

Tādējādi noteikumu projektā papildus iekļautās tiesību normas nodrošinās, ka jebkura zvejas produktu partija no nozvejas vietas līdz mazumtirdzniecības vietai ir izsekojama visos ražošanas, apstrādes un izplatīšanas posmos.

Tāpat, lai nodrošinātu zvejas produktu elektroniskās izsekojamības sistēmas ieviešanu, noteikumu projekts paredz pienākumu operatoriem ievadīt LZIKIS zvejas produktu darījumu datus. Kā noteikts EK regulā operatori ir personas, kuras veic jebkādu darbību, kas saistīta ar jebkuru posmu zvejas produktu ražošanā, apstrādē, tirdzniecībā, izplatīšanā, transportēšanā u.tml. Šobrīd LZIKIS lieto tikai zvejnieki un zivju pirmie pircēji, taču turpmāk paredzēts, ka visām iesaistītajām personām jeb operatoriem būs jāsaņem LZIKIS pieeja un jāreģistrē darījumi sistēmā.

Plānots, ka jaunais noteikumu projekts aizstās šobrīd spēkā esošos noteikumus “Zivju izkraušanas kontroles un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudes noteikumi”.

Noteikumi attiecas uz fiziskām un juridiskām personām, kas nodarbojas ar zveju un jūras akvakultūras iegūšanu (185, t.i., 147 piekrastē un 38 aiz piekrastes ūdeņiem), zvejas produktu pirmo pārdošanu (106), uzglabāšanu (15) un apstrādi (101) un jebkuru tirdzniecību (nav iespējams noteikt konkrētu skaitu).

Noteikumu projekts vēl tiks skatīts valdībā. Plānots, ka jaunās prasības stāsies spēkā 2018. gada 1. jūnijā.

LA.lv