Politika, Subsīdijas

Zvejniekiem un karpu audzētājiem būs pieejams 18 miljonu eiro atbalsts

Lauku atbalsts dienests (LAD) no pirmdienas, 21.augusta, sāks pieņemt projektu iesniegumus atbalsta saņemšanai Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam pasākumā “Inovācija” – par diviem miljoniem eiro, pasākumā “Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā” – par 8 miljoniem, kā arī pasākumā “Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde”, kur pieejamais publiskais finansējums arī ir 8 miljoni eiro.

Projektu iesniegumus pasākumā “Inovācija” LAD pieņems līdz 15.novembrim, bet iesniegumus pasākumos “Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā”, kā arī “Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde” – līdz 15.decembrim.

Pasākumā “Inovācija” pieejamais publiskais finansējums ir divi miljoni eiro. “Sī atbalsta mērķis ir inovācija zvejniecībā, akvakultūrā un zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu apstrādē, kā arī jaunu akvakultūras sugu ieviešanā. Atbalstu piešķir zinātniskajām institūcijām, komersantiem, zemniekiem vai zvejnieku saimniecībām, kā arī zivsaimniecības nozares biedrībām.

Pasākumā “Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā” pieejamais publiskais finansējums ir 8 miljoni eiro. Pasākumā tiks atbalstītas investīcijas akvakultūrā tādās ražošanas būvēs, iekārtās, tehnikā, aprīkojumā vai informācijas tehnoloģijās, kas sekmē produkcijas ražošanas apmēra kāpumu.

Atbalstu piešķirs karpu, foreļu, zandartu, ālantu, sterletu, līdaku, līņu, samu, storu, pāliju, garneļu un vēžu audzētājiem. Atbalstu par citām akvakultūras sugām piešķirs atbilstoši pretendenta iesniegtam neatkarīgam tirgus pētījumam, kuru veikusi zinātniska institūcija, pierādot attiecīgo sugu akvakultūras perspektīvas noieta tirgos. Uz atbalstu var pretendēt komersanti, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, kas audzē akvakultūras produkciju pārdošanai.

Arī pasākumā “Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde” pieejamais publiskais finansējums ir 8 miljoni eiro.

Pasākumā atbalsts paredzēts investīcijām produktu vai procesu īstenošanai, energoefektivitātei, ietekmes uz vidi mazināšanai, drošības, higiēnas, veselības un darba apstākļu uzlabošanai. Uz atbalstu pasākuma ietvaros var pretendēt zvejas produktu apstrādes uzņēmumi, fiziskas vai juridiskas personas, kas mājas apstākļos apstrādā zvejas produktus, kā arī komersanti, kas veido jaunu zvejas produktu apstrādes uzņēmumu.

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir pieejami LAD tīmekļvietnē.

Pievienot komentāru